สัญญาจ้างทดลองงาน 170 วัน แล้วประเมินไม่ผ่าน จะต้องแจ้งพนักงานอย่างไร จ่ายค่าชดเชยหรือไม่ เพราะครบสัญญาจ้างพอดี

spanishjaunty
spanishjaunty
17 มีนาคม 2021 17:16 น.
รบกวนช่วยไขคำตอบให้ทีค่ะ

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

1 คำตอบ

 • ตามพ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 17 วรรคสองและวรรคสี่ ซึ่งเป็นวรรคที่กำหนดให้การเลิกสัญญาจ้างลูกจ้างจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้า หรือ หากไม่บอกกล่าวล่วงหน้าก็ต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้านั้น
  .
  ไม่มีข้อความตรงไหนที่ยกเว้นให้ไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเมื่อเลิกจ้างลูกจ้างที่อยู่ระหว่างทดลองงานเลย
  .
  ดังนั้น ในกรณีนี้ควรมีการแจ้งล่วงหน้า 30 วันก่อนรอบเงินเดือนควรมีการแจ้งภายในวันที่ 140 ก่อนสิ้นสุดสัญญาทดลองงาน
  .
  ถ้าบริษัทมีการแจ้งในวันที่170 พอดี บริษัทต้องจ่ายค่าสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า
  .
  ในกรณีนี้ บริษัทต้องเช็ครอบเงินเดือนให้ดีว่า วันที่ 170 เป็นการแจ้งล่วงหน้า 1 รอบเดือนหรือไม่ ถ้ากรณีเกิน 1 รอบเงินเดือน บริษัทอาจต้องจ่ายค่าบอกกล่าวล่วงหน้า 2เดือน
  .
  และ ประเด็นสุดท้าย เนื่องจากพนักงานทำงานมาเกิน 120 วัน บริษัทต้องจ่ายค่าขดเชยให้ลูกจ้างในกรณีเลิกจ้างอีกด้วย ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 2541 มาตรา 118 หมวด 11 ค่าชดเชย กำหนดให้ความคุ้มครองลูกจ้าง หากนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างที่ทำงานติดต่อกันครบ 120 วันขึ้นไป แต่ไม่ครบ 1 ปีนายจ้างมีหน้าที่จ่ายค่าชดเชยให้กับลูกจ้างให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 30 วัน
  .
  บริษัทจึงต้องจ่ายค่าชดเชยดังกล่าวให้กับลูกจ้างตามกฎหมายแม้ว่าลูกจ้างจะไม่ผ่านทดลองงานก็ตาม
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล