ทำไม HR ต้องมี KPI ด้วยคะ เราต้องวัดฝ่ายเราเองด้วยหรือเปล่า

splitalgerian
splitalgerian
22 มีนาคม 2021 15:16 น.
ปกติเราก็จะมีช่วยทำ KPI ให้กับพนักงาน แต่อยากรู้ว่า HR จะต้องวัดผลฝ่ายบุคคลของตัวเองด้วยหรือเปล่าคะ 


คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

1 คำตอบ

 • Napat Sanguankaew
  Napat Sanguankaew
  22 มีนาคม 2021 15:46 น.
  หากสรุปการทำของฝ่าย HR ออกมาจะมีวัตถุประสงค์จะได้ 5 ข้อหลักๆ ดังนี้ครับ
  ---

  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จสำหรับฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (KPIs for HR) จะ....

  1. ช่วยกระตุ้นให้ฝ่าย HR เกิดการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ และส่งผลให้การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่มศักยภาพให้กับองค์กร

  2. ช่วยทำให้เรารู้จุดอ่อน จุดแข็ง ปัญหาที่เกิดขึ้นกับองค์กรได้ดี ทั้งในส่วนย่อยและภาพรวม เพราะ HR ทำงานกับทุกคนและทุกฝ่ายในองค์กร ซึ่งจะทำให้องค์กรรู้การส่งเสริมที่ถูกจุด และรู้การแก้ไขปัญหาตลอดจนอุดรอยรั่วได้ทันท่วงที

  3. ช่วยให้องค์กรมีบุคลากรที่มีศักยภาพมาร่วมงานมากขึ้น ทั้งยังช่วยรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพให้อยู่ร่วมกับองค์กรได้ระยะยาวขึ้น ลดอัตราการลาออกจากงานได้ด้วย

  4. ช่วยให้องค์กรบริหารจัดการงบประมาณได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะเรื่องอัตราจ้าง และสวัสดิการพนักงาน ซึ่งเป็นหนึ่งในต้นทุนหลักขององค์กร

  5. ช่วยให้บุคลากรเพิ่มศักยภาพได้มากขึ้น เนื่องมาจากการมุ่งมั่นพัฒนาทรัพยาบุคคลในด้านต่างๆ ซึ่งเป็นหนึ่งในภาระกิจหลักของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

  Ref.https://th.hrnote.asia/tips/190709-kpi-for-hr/
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล