ขออนุญาตสอบถามเพื่อนชาว HRD (การพัฒนาบุคลากร) ทุกท่านค่ะ 😊

1. ขั้นตอนใดในการทำงานของ HRD (ตลอดทั้ง HRD Journey) ที่คิดว่ายุ่งยากที่สุด?
2. ความท้าทาย/อุปสรรค ในการทำงานสาย HRD
3. หากต้องจ้างที่ปรึกษาหรือวิทยากรจากภายนอกเข้ามาร่วมกันพัฒนาคนในองค์กรของคุณ “สิ่งสำคัญที่สุดที่คุณมองหาในตัวบริษัทหรือคนนั้น ๆ คือสิ่งใด?”
ขอบคุณมากค่า

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

1 คำตอบ

 • 1.ขั้นตอนใดที่คิดว่ายุ่งยากที่สุด จริงๆจะบอกว่ายุ่งยากที่สุดก็ไม่ถูก แต่เป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญมากที่สุด สิ่งนั้นคือการวิเคราะห์ความจำเป็นในการอบรม เพราะเราที่ทำ HRD มักจะตกหลุมพรางว่า อยากได้ความจำเป็นของลูกค้า ก็ไปถามจากลูกค้า แล้วก็จะออกมาเป็น Training Need Survey และเป็นจุดตั้งต้นทำ Development plan ซึ่งการเริ่มต้นแบบนี้ก็สามารถทำได้ หากแต่ควรวิเคราะห์ความจำเป็นจากเป้าหมายขององค์กรประกอบด้วย เพื่อให้ได้สิ่งที่จำเป็นจริงๆในการพัฒนา

  2. ความท้าทาย และอุปสรรคสำคัญในการทำ HRD คือการทำให้เกิดการเรียนรู้จริงๆ ที่ส่งผลต่อธุรกิจได้จริง เราไม่สามารถจะใช้วิธีเดิมๆอย่างการ survey แลัวก็จัดอบรม แล้วจบไป ได้อีกต่อไป การทำงาน HRD ในยุคนี้ควรต้องมีการทำ Blended learning ให้มากขึ้น ส่งเสริมให้พนักงานเริ่มต้นหาความรู้ด้วยตนเองเอง โดย HR ทำหน้าที่เป็น Enabler หรือตัวช่วยให้เกิดการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นการจูงใจให้เกิดการเรียนรู้ การจัดเตรียมวิธีการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบตามจริตของผู้เรียน และสุดท้ายคือหาเวทีให้เขาได้ใช้ศักยภาพที่ได้รำเรียนมา มาผนวกเข้ากับการทำงานจริง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีและส่งผลต่อ Performance ขององค์กร

  3. ความเข้าใจในธุรกิจของเราไปจนถึงบริบทของโลกธุรกิจจริง และสามารถออกแบบ Learning Strategy และ implement ได้เหมาะสมกับคนของเรา เพราะโลกทุกวันนี้การหาความรู้ไม่ใช้เรื่องยาก แต่การถ่ายทอดความรู้ที่ถูกเคมีกับผู้เรียน เพื่อก่อให้เกิดผลลัพธ์จริงๆในการทำงานเป็นสิ่งที่ยากกว่ากันมาก ฉะนั้นสิงสิ่งนี้จึงเป็น key หลักที่นำมาพิจารณา ก่อนการลงทุนเพื่อพัฒนาคนในองค์กรของเรา
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล