เป็น HR ของราชการครับ อยากถามว่าเราจะทำยังไงกับ บุคลากรที่อยากเติบโตแต่ไม่คิดจะพัฒนาตัวเองครับ

fishremaining
fishremaining
10 มีนาคม 2021 17:00 น.
อยากได้วิธีการที่จะกระตุ้นให้คนกระตือรือร้นในการทำงานมากขึ้น ด้วยแรงจูงใจที่จะทำให้ก้าวหน้าในอาชีพการงานมากขึ้น

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

1 คำตอบ

  • บุคลากรที่อยากเติบโตแต่ไม่อยากพัฒนาตนเอง อย่างแรกต้องทำการหาว่า อะไรคือปัจจัยที่ทำให้เขาไม่อยากพัฒนาตนเองค่ะ เมื่อเราได้สิ่งที่เป็นปะเด็น จึงสื่อสารประโยชน์ที่เขาจะได้รับจากการที่เขาจะเติบโตไปสู้ระดับต่างๆ หรือรับผิดชอบงานในรูปแบบต่างๆ การสื่อสารสำคัญมากที่จะทำให้คนอยากพัฒนาหรือไม่ พัฒนา และหากเขาเป็นคนที่มีศักยภาพอยู่แล้ว แต่ขาดแรงจูงใจ หรือ ความเข้าใจที่ตรงกันในการปฏิบัติงาน เขาอาจเพียงทำงานไปวันๆ โดยเฉพาะยิ่งอยู่ในรูปบบระบบราชการค่ะ เครื่องมือในการดึงศักยภาพควรจะเป็นการโค้ชชิ่งค่ะ
    0

    คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

    ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล