HR จะต้องเวิร์คอะไรกับผู้จัดการบ้าง ในมุม HRD (ฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน)

evasivedecimal
evasivedecimal
10 มีนาคม 2021 16:57 น.
หมายถึงบทบาทหน้าที่ของเราที่จะต้องแบ่งเอามาทำหรือพาร์ทที่เราต้องทำงานร่วมกับผู้จัดการหรือระดับหัวหน้าของทีมว่ามีอะไรบ้าง เพราะก็มีหลายๆ อย่างที่เป็นหน้าที่ร่วมของทั้งสองฝ่าย

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

1 คำตอบ

  • HR ควรประสานกับ Line Manager ในการดูแลพนักงาน ทั้งการบริหารและการพัฒนาบุคลกรค่ะ แนะนำว่าควรจัดอบรม HR for Non HR เพื่อให้ทั้งสองส่วนทำงาน ประสานกันด้วยดี และเกิดประโยชน์กับทั้งองค์กร HR Line Manager และพนักงานนค่ะ ที่สำคัญควรสร้างรูปแบบการสื่อสารที่เข้าใจซึ่งกันและกัน ไม่ทำงานแบบ SILO ค่ะ
    0

    คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

    ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล