ควร Set Up ระบบประเมินผลอย่างไรสำหรับบริษัทที่เพิ่งก่อตั้งครับ

นายธรรมรงค์
นายธรรมรงค์
10 มีนาคม 2021 15:38 น.
สวัสดีครับ บริษัทกำลังเพิ่งเริ่มก่อตั้ง ขอสอบถามแนวทางในการ Set up ระบบประเมินผลงานพนักงานหน่อยครับ ควรเริ่มต้นอย่างไรดี

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

2 คำตอบ

 • ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  25 กันยายน 2021 23:07 น.
  ต้องวิเคราะห์เบื้องต้นอาจจะหาเครื่องมือที่วัดได้ง่านเช่น KPIs&BSC หรือ OKRs ได้ครับ
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • ขั้นตอนการสร้างระบบประเมินผลงาน

  1. กำหนดปัจจัยการประเมิน (เช่นตัวชี้วัด,พฤติกรรม-วินัยการทำงาน,Competency)
  2. กำหนดระดับผลงาน ที่ใช้กันแพร่หลายก็มี Rating Scale,ระบบ Grading
  3. กำหนดช่วงค่าคะแนน (ช่วงห่างของค่าในแต่ละระดับผลงานที่แสดงความแตกต่างของผลงาน)
  4. กำหนดสัดส่วนผลงาน (โควตาของจำนวนพนักงานในแต่ละช่วงค่าคะแนน,การใช้การตัดเกรด,อิงเกณฑ์หรือไม่มีสัดส่วน)
  5. เชื่อมโยงกับระบบการจ่ายค่าตอบแทนและการเติบโต
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล