มาตรฐานที่ดีของระบบประเมินผลคืออะไร

Boone
Boone
10 มีนาคม 2021 15:41 น.
เราจะวัดความสำเร็จของระบบประเมินผลงานพนักงานได้อย่างไร อะไรคือมาตรฐานที่ดี ?

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

1 คำตอบ

 • เป้าหมายของระบบการประเมินผลงานคือการทำให้เป้าหมายขององค์กรบรรลุผลและพนักงานสามารถทำผลงานได้ดียิ่งขึ้นหรือได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนให้องค์กรก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไป

  ดังนั้นหากจะวัดว่ามาตรฐานที่ดีของระบบประเมินผลคืออะไรก็สามารถทวนสอบผลลัพธ์เทียบกับเป้าหมายต้นทางคือ

  1.ระบบการประเมินผลที่วางไว้สามารถทำให้ "คน" ทำผลงานเพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายหรือไม่ หรือต่างคนต่างทำ ไม่สนใจเป้าหมายองค์กร เพิกเฉย ทำเฉพาะงานตาม Job Description
  2.ระบบการประเมินผลงานสามารถสะท้อนผลงานของคนในระดับที่แตกต่างกันได้ชัดเจนมากน้อยแค่ไหน หรือว่าเป็นผลงานแบบทีม แบบเหมาโหล แบบร่วมด้วยช่วยกัน
  3.ระบบการประเมินผลงานโปร่งใส เป็นธรรม สามารถทำให้พนักงานในทุกระดับเข้าใจและปฏิบัติตามแนวทางได้หรือไม่
  4.ระบบการประเมินผลงานเปิดโอกาสให้หัวหน้างานและพนักงานพูดคุยและทราบว่ามีสิ่งใดที่ทำได้ดีแล้ว สิ่งที่ยังไม่ดี ไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และจะมีวิธีการพัฒนาปรับปรุงอย่างไร
  5.ระบบการประเมินผลงานต้องเชื่อมโยงไปยังเรื่องของการพัฒนา ความก้าวหน้าและผลตอบแทนในทางใดทางหนึ่ง
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล