เลิกจ้าง (ตวรจเจอสารในร่างกาย)

สอบถาม ผู้รู้ เพื่อเป็นความรู้และคำเป็นธรรม

1. ตรวจเจอสาร ไล่ออกตามกฏบริษัทได้ทันทีไหม

     1.1 พนักงานตรวจเจอสาร โดนเลิกจ้าง 
แต่ไป ตรวจที่ ร.พ ไม่เจอสาร 
บริษัท ต้องรับผิดชอบ ไหมครับ 

2. ตรวจเจอสาร ให้พนักงานไปแยกสารที่ ร.พ  

[ สำหรับคนบริสุทธิ์ว่าไม่มีสาร ค่าใช้จ่ายในการตรวจ ควรเป็นของบริษัทออกให้หรือไม่ ] 

     2.1 แยกสารแล้วไม่เจอ บริษิทออกค่าตรวจแยกสาร

     2.2 แยกสารแล้วเจอ พนักงานจ่ายเอง และเลิกจ้าง

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

0 คำตอบ

อันดับผู้ให้ข้อมูล