แนวโน้มของการจ้างงานในวันผู้สูงอายุ

Autjima
Autjima
07 กุมภาพันธ์ 2022 05:49 น.
HR จุดเด่น-จุดด้อยแนวโน้มของการจ้างงานในวันผู้สูงอายุและข้อเสนอแนะ

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

2 คำตอบ

 • ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  12 กุมภาพันธ์ 2022 19:48 น.
  จุดเด่นของการจ้างงานผู้สูงอายุคือ
  1.ประสบการณ์ในการทำงาน 
  2.มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่
  3.มีความเข้าใจการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีความจงรักภักดีต่อองค์กร
  จุดด้อย
  1.อาจจะไม่ว่องไว เพราะด้วยอายุ แต่อื่นๆภาพรวมผมว่า OK มาก
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • ดร.เบ็ญจวรรณ บุญใจเพ็ชร
  ดร.เบ็ญจวรรณ บุญใจเพ็ชร
  08 กุมภาพันธ์ 2022 20:15 น.
  แนวโน้มของการจ้างงานผู้สูงอายุ
  ขึ้นอยู่กับประเภทกิจการ  ลัษณะงาน  หน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นองค์กรในกำกับภาครัฐหรือไม่
  ในที่นี้ขอตอบแบบรวม ๆ 

  จุดเด่น-ข้อดี
  - ผู้สูงอายุเหมือนตำราเล่มหนึ่ง สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ได้
  - มีวัยวุฒิที่น่าเชื่อถือ
  - มีความรับผิดชอบ แนะนำงานได้ง่าย

  จุดด้อย-ข้อเสีย
  - สมรรถนะทางร่างกายไม่เอื้ออำนวยให้ทำงานที่ต้องใช้แรงงาน
  - เปรียบเปรยว่าไม้อ่อนดัดง่าย ไม้แก่ดัดยาก กรณีที่ต้องสอนงานให้ปฏิบัติ
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล