อายัดเงินเดือนลูกจ้างที่ยักยอกทรัพย์บริษัทได้ไหม

กรณี ลูกจ้างพ้นสภาพเนื่องจากยักยอกทรัพย์ ซึ่งลูกจ้างยินยอมชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดนายจ้างสามารถอายัดเงินเดือนลูกจ้างที่ทำมาก่อนหน้าที่จะพ้นสภาพหรือไม่

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

2 คำตอบ

 • ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  06 กุมภาพันธ์ 2022 22:10 น.
  สามารถทำได้ แต่ต้องเป็นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร ก็จะดีกว่าครับ
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • ดร.เบ็ญจวรรณ บุญใจเพ็ชร
  ดร.เบ็ญจวรรณ บุญใจเพ็ชร
  05 กุมภาพันธ์ 2022 21:41 น.
  เมื่อลูกจ้างยินยอมชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมด ก็ตามนั้น

  การอายัดเงินดือนลูกจ้างที่ทำมาก่อนหน้าที่จะพ้นสภาพ ไม่ควรทำ อย่าลืมว่าเงินเดือนเป็นค่าตอบแทนการทำงาน ณ เดือนนั้น ๆ
  ให้ลูกจ้างเซ็นรับเงินเดือนตามปกติ  ส่วนลูกจ้างจะนำเงินจำนวนนี้มารวมเพื่อชดใช้ค่าเสียหายก็สามารถทำได้
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล