ส่วนมากองค์กรรับพิจารณาพนักงานเก่าหรือผู้สมัครรายเดิมหรือไม่

องค์กรใหญ่ๆมีชื่อเสียงระดับประเทศและระดับโลก ให้ความสำคัญและมีเงื่อนไขกับกรณีดังต่อไปนี้อย่างไรบ้าง
1.พนักงานเก่าที่ลาออก กลับมาสมัครงานใหม่
2.ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก แต่ปฏิเสธไม่รับข้อตกลง
3.ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก ตกลงร่วมงานกันแต่ยกเลิกภายหลัง
4.ผู้สมัครที่เคยเข้าสัมภาษณ์แต่ไม่ผ่านคัดเลือก

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

2 คำตอบ

 • ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  15 มกราคม 2022 02:42 น.
  ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ และเป้าหมายของการรับสมัครในครั้งนั้นๆ
  บางครั้งก็ไม่ได้เลือกพนักงานเดิมเสมอไป
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • 1.พนักงานเก่าที่ลาออก กลับมาสมัครงานใหม่
  ให้พิจารณาเหตุผลเมื่อครั้งที่พนักงานเก่าลาออก และผลงานในอดีต การที่กลับมาสมัครงานใหม่ยังคงมีคุณสมบัติ และความรู้ความสามารถ(๋Job Competency) เหมาะสมกับตำแหน่งงานที่จะรับหรือไม่  
  ข้อมูลเพิ่มเติม : บางองค์กรก็ให้เป็นนโยบาย กรณีที่พนักงานลาออกไปแล้ว จะไม่รับกลับ 

  2.ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก แต่ปฏิเสธไม่รับข้อตกลง
  เป็นไปได้ค่ะ การทำงานร่วมกันเป็นหลักผลประโยชน์ต่างตอบแทน เมื่อไม่ตรงกัน อีกฝ่ายก็ปฏิเสธได้ สรุปว่า HR ก็สรรหาใหม่

  3.ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก ตกลงร่วมงานกันแต่ยกเลิกภายหลัง
  คาดว่าผู้สมัครรายนี้ได้งานพร้อมกันมากกว่าหนึ่งองค์กร ถึงเวลาสุดท้ายที่ต้องตัดสินใจ ก็ต้องยกเลิกอีกที่หนึ่ง หากมองในมุมบวก 
  ทางบริษัทก็โชคดีแล้วที่ไม่รับมาทำงาน การตกลงร่วมงานเท่ากับว่าให้คำสัญญา บ่งบอกว่าผู้นี้มีใจโลเล ขาดความน่าเชื่อถือ

  4.ผู้สมัครที่เคยเข้าสัมภาษณ์แต่ไม่ผ่านคัดเลือก
  ต้องพิจารณากระบวนการคัดเลือก อื่น ๆ ประกอบ


  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล