ตอนนี้เราไม่ควรใช้คำว่า New normal หรือ Next Normal อีกต่อไป แต่ควรเป็น Never Normal เพื่อนๆ HR มีความคิดเห็นอย่างไรกับคำนี้บ้างครับ มาแชร์ไอเดียกันได้ครับ

ตอนนี้เราไม่ควรใช้คำว่า New normal หรือ Next Normal อีกต่อไป แต่ควรเป็น Never Normal เพื่อนๆ HR มีความคิดเห็นอย่างไรกับคำนี้บ้างครับ มาแชร์ไอเดียกันได้ครับ

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

1 คำตอบ

 • แชร์ไอเดียสำหรับคำว่า  Never Normal 

  ขอย้อนกลับไปที่ คำว่า New Normal  เริ่มรับรู้กับการนำมาเผยแพร่ในปี 2563 ตอนที่ COVID เรื่มมาถึงเมืองไทยไม่นาน  เห็นด้วยกับการใช้งานขณะนั้น  เพราะเป็นการพลิก ( FLIP)  ทุกๆกิจกรรมของมนุษชาติทั่วโลกเพื่อเผชิญหน้ากับโรคร้ายทั้งชีวิตส่วนตัว  ครอบครัว  งาน สังคม และการดำรงอยู่บนโลกใบนี้  ( คำนี้  คหสต. อายุใช้งานประมาณ 1 ปี )

  Next Normal  เห็นการใช้งานในปี 2564  ส่วนตัวก็ใช้คำนี้ในงานอยู๋ระยะหนึ่งจนปลายปี64ที่มีการระบาดระลอกใหม่ (น่าแปลกที่ COVID ชอบเทศกาลรื่นเริงเหมือนกัน  ออกเที่ยว และ ทำความรู้จักกับมนุษย์ไปทั่วโลกทั้ง ปลายปี 63 และ ปลายปี 64 )  

  ตอนนั้น ทักษะของมนุษย์เริ่มเคยชินกับการป้องกันการติดเชื้อ และการแพร่เเชื้อ  จึงมักจะเห็นมีการใช้งานในบทความ  การพัฒนาตนเองเพื่อก้าวหนีการก้าวล่วงล้ำของเทคโนโลยี (Disrupt)  เพื่อมุ่งไปสู่การเป็นมนุษย์ทำงานในศตวรรษที่ 21 (20 ทักษะ)    

  วันนี้ หากคำว่า Never Normal แปลว่า  ความไม่ปกติ   และนำมาใช้เป็นคำขยาย (Adj)  ตามตัวอย่าง เช่น
  Never Normal Life Style  วิถีชีวิตที่ไ่ม่เป็นปกติ  หรือ อีกนัยหนึ่งคือ วิถึชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลง ไม่คงที่  ไม่แน่นอน     ก็น่าจะใช้งานได้  เพื่อสร้างให้เป็นความตระหนักรู้  เตรียมพร้อม ต่อการเปลี่ยนแปลง ที่ไม่เป็นปกติ  เมื่อเห็นคำคำนี้จะได้  "ตื่่นรู้"

  ขอเชื่อมโยงเพื่อสนับสนุนกฏแห่งไตรลักษณ์ของพระพุทธศาสนาที่สอนให้เราตื่นรู้  รับรู้ และรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างชาญฉลาด   

  "ทุกสิ่ง มีเกิด มีตั้งอยู่ และมีดับไป เสมอ"   "สิ่งที่แน่นอน คือ สิ่งที่ไม่แน่นอน"

  นภัสราพร เด่นพงศ์พันธุ์
  18.01.2565  

  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล