สำหรับองค์กรคิดวางแผนอย่างไรกับการเปิดประเทศวันที่ 1 พย.นี้ เพื่อรับมือกับสถานการณ์ หรือสำรองอัตรากำลังคนทำงานไว้อย่างไรบ้าง

สำหรับองค์กรคิดวางแผนอย่างไรกับการเปิดประเทศวันที่ 1 พย.นี้ เพื่อรับมือกับสถานการณ์ หรือสำรองอัตรากำลังคนทำงานไว้อย่างไรบ้าง

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

2 คำตอบ

 • Teeraporn Bunnag
  Teeraporn Bunnag
  02 พฤศจิกายน 2021 13:59 น.
  มาตรการรับมือกับ Covid หลากหลายและมีความถี่สูงขึ้นครับ เช่น การตรวจ ATK, การแจกหน้ากากอนามัยและเปลี่ยนใหม่ทุกวัน, การคัดกรองคนที่เข้ามาติดต่ออย่างเข็มข้น
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • Poonsawat Keawkaitsakul
  Poonsawat Keawkaitsakul
  01 พฤศจิกายน 2021 21:58 น.
  การเปิดประเทศวันที่ 1 พ.ย. นี้อาจเกิดสถานการณ์ตามมา 2 สถานการณ์ คือ
  1. เปิดประเทศแล้วการแพร่ระบาดของเชื้อไม่กระจายเพิ่ม เศรษฐกิจเริ่มขยับตัวดีขึ้น HR สมควรวางแผนอัตรากำลังคนเพื่อรองรับการขับเคลื่อนธุรกิจให้เหมือนก่อน COVID ระบาด โดยการจ้างแรงงานหรือพนักงานเข้ามาเพื่อทดแทนแรงงานหรือพนักงานที่ลาออกไปในช่วง COVID ระบาด โดยการสรรหาและคัดเลือกสมควรพิจารณาจากคนเก่าที่มีผลการทำงานดีก่อนเพื่อลดต้นทุนการพัฒนาบุคลากร แต่ถ้าคนเก่าไม่มาทำงานหรือได้คนเก่ากลับมาทำงานไม่เพียงพอสมควรวางแผนการสรรหาคนใหม่และเตรียมแผนการพัฒนาคนเพื่อให้มีทักษะ ความสามารถในการทำงาน
  2. เปิดประเทศแล้วการแพร่ระบาดของเชื้อกระจายตัวระลอกใหม่ เศรษฐกิจไม่ขยับตัวในทางที่ดี HR สมควรวางแผนในการบริการจัดการอัตรากำลังคนที่มีอยู่เพื่อประคององค์กรให้สามารถอยู่รอดได้ต่อไป
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล