ในวิชา HRM คำว่า give-take มีความสำคัญอย่างไร ?

ได้ยินคำว่า Give - take อยู่บ่อยๆ อยากทราบว่าในมุมมอง HRM คำนี้หมายถึงอะไร สำคัญอย่างไร พอจะยกตัวอย่างให้หน่อยได้ไหมคะ ขอบคุณมากค่ะ

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

4 คำตอบ

 • คำว่า Give and Take อาจจะไม่ภาษาของทาง HR อย่างเดียว เป็นคำใช้ทั่วๆ ไป โดยตามหลักจิตวิทยา คือการให้และการรับนั่นเอง โดยนักจิตวิทยาชื่ออดัม แกรนท์ ได้แบ่ง การให้และรับของคนออกมาเป็น 3 กลุ่มได้แก่ ผู้ให้ ผู้รับ และผู้แลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมดังนี้

  - ผู้ให้คือ ผู้ที่เสียสละประโยชน์ส่วนตนให้กับส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทน 

  - ผู้รับคือ ผู้คิดถึงประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าผู้อื่น 

  - ผู้แลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมคือ ผู้ที่จะแลกเปลี่ยนทุกสิ่งด้วยความยุติธรรม และยอมไม่ได้กับการเอาเปรียบผู้อื่น

  ซึ่งตามนิยามของอดัม แกรนท์ กล่าวว่า ผู้ให้จะกลายเป็นผู้มีอำนาจและได้รับการยอมรับมากที่สุด เพราะจากการเป็นผู้ให้อย่างถูกจังหวะ ก็จะถูกสนับสนุนจากผู้แลกเปลี่ยนที่เท่าเทียม และผู้รับอย่างเดียวก็จะถูกกันออกไปในองค์กรในที่สุด ทั้งนี้ได้วิจัยว่าสัดส่วนผู้บริหารระดับสูงส่วนใหญ่ก็จะคือ ผู้ให้ในแต่ละองค์กรอีกด้วย

  แล้วมุมของ HRM หากเราบริหารองค์กรแบบสนับสนุนผู้ให้เป็นใหญ่ ก็จะส่งเสริมบรรยากาศการทำงานผ่านการให้อย่างถูกวิธีและจังหวะ รวมถึงมอบโอกาส ผู้ให้และผู้แลกเปลี่ยนที่เท่าเทียม มีสัดส่วนในองค์กรมากขึ้น ย่อมส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานให้องค์กรด้วยใจและเพื่อนร่วมงานก็จะลดการขัดแย้ง ย่อมส่งผลให้องค์กรเติบโตได้อย่างรวดเร็ว เพราะความร่วมมือกัน เมื่อเติบโตขึ้นก็ต้องดูแลกลุ่มพนักงานเหล่านี้ด้วยค่าจ้าง สวัสดิการอย่างเป็นธรรม รวมถึงมอบอำนาจหรือตำแหน่งให้ถูกคน องค์กรก็จะเป็นผู้ให้ที่เติบโตอย่างยั่งยืนนั่นเองครับ

  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  30 ตุลาคม 2021 21:40 น.
  อย่าจะพูดแบบภาษาที่เข้าใจง่ายคือ คนที่ทำหน้าที่ HR ็เปรียบเสมือนเป็นตัวแทนนายจ้าง ความรับผิดชอบคือให้ใจ (กำลังใจพนักงาน)
  และเราก็จะได้เป็นผู้รับได้ หากเราให้ในสิ่งที่เขาต้องการเห็น เริ่มจากเรื่องง่ายๆ ให้ความรู้เรื่องประกันสังคม กฎหมายแรงงาน ให้คำชื่มชม ให้ความเป็นกันเองไม่มากจนเกินไป ผมเรียกว่าการ"ให้"โดยไม่ต้องใช้เงิน 
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • Poonsawat Keawkaitsakul
  Poonsawat Keawkaitsakul
  26 ตุลาคม 2021 23:49 น.
  ในด้านของการให้ (Give) และการรับ (Take) เป็นสิ่งที่สมควรนำมาใช้ในทุกงาน ทุกองต์กร เพื่อให้คนเปิดใจ เข้าใจ ยอมรับซึ่งกันและกัน ในด้าน HR ก็เช่นกัน โดยในด้าน HR นำการ Give และ Take มาใช้ดังนี้
  1. HR ให้ใจกับพนักงานก่อน ควรกำหนดนโบาย การวัดผลที่จริงใจ เป็นธรรม เพื่อที่จะให้พนักงานทราบและวางแผนในการทำงานเพื่อส่งมอบงานที่มีประสิทธิภาพคืนสู่องค์กร
  2. HR ให้ความเป็นมิตร เป็นเพื่อนคู่คิดกับพนักงาน เช่น ให้ตำปรึกษาด้านภาษี ด้านการวางแผนการเงิน ด้านความช่วยเหลือในทุกด้านรวมทั้งการเป็นตัวกลางระหว่างองค์กรและพนักงาน เพื่อให้พนักงานสบายใจในการเปิดเผยช้อมูล เปิดเผยปัญหานำมาซึงความสบายใจในสการทำงานเพื่อใฟ้ผลการทำงานออกมามีประสิทธิภาพ
  3. HR ควรให้ความทุ่มเทในการทำงานให้องค์กรและพนักงาน เพื่อให้ได้รับความก้าวห้าในการทำงาน ก้าวหน้าในตำแหน่งการงาน
  ดังนั้นในด้าน Give และ Take ของ HR สมควรให้ความจริงใจ ความยุติธรรม ความเป็นมิตรกับองค์กรและพนักงานเพื่อให้องค์กรได้รับประโยชน์จากการทำงานที่มีประสิทธิภาพของพนักงาน และพนักงานได้รับการดูแลที่ดีจากองค์กร และตัว HR เองจะได้ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและผลตอบแทนที่สูงขึ้น
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • คำว่า Give & Take ก็เป็นคำที่ได้ยินกันบ่อย ๆ ค่ะ ไม่เฉพาะในวิชา HRM ตามความเข้าใจหมายถึง การให้ (Give) และการรับ (Take) 

  ควรเป็นผู้ให้ก่อนเสมอ แล้วผลลัพธ์จะกลับมาหาเราเองไม่วันใดก็วันหนึ่ง  หรือแม้ว่าให้ไปแล้ว ไม่มีผลตอบแทนกลับคืนมาก็ถือว่าได้ทำ

  ประโยชน์ให้กับผู้รับ ให้แล้วสบายใจ ผู้ให้ก็มีความสุข 

  ยกตัวอย่างในวิชาชีพ HR อาจจะนำมาใช้ในเรื่องการจ้างงาน มีการให้ค่าตอบแทน ค่าจ้างเงินเดือน แล้วองค์กรก็จะได้รับผลงานจากพนักงานกลับคืนมา 


  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล