ในการสรรหาคนตำแหน่งที่สำคัญ เช่น Director ใช้ช่องทางใดในการสรรหา ลงประกาศทางเว็บไซด์หางาน หรือจากการ Referral แบบไหนดีกว่ากัน

ในการสรรหาคนตำแหน่งที่สำคัญ เช่น Director ใช้ช่องทางใดในการสรรหา ลงประกาศทางเว็บไซด์หางาน หรือจากการ Referral แบบไหนดีกว่ากัน

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

2 คำตอบ

 • ขอแชร์ค่ะ กรณีสรรหาตำแหน่งที่สำคัญ โดยเฉพาะระดับ Executive Management  แนะนำให้ใช้ Head Hunter เท่าที่ใช้มาในหลายองค์กรค่อนข้างได้ผล แม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายสูง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับงบประมาณ  หากบริษัทไม่มีงบ  HR ก็ใช้ช่องทางการสรรหาจาก web 
  ที่น่าเชื่อถือ 

  วิธี Referral จากบุคคลภายใน และหรือภายนอกก็ตาม มีทั้งข้อดี ข้อเสีย ข้อดีคือมีบุคคลรับรองคุณสมบัติ ข้อเสียคือ อาจมีการอ้างบุญคุณกันในอนาคต และในช่วง Probation perid หากไม่ผ่านผู้ที่แนะนำมาก็เสียความน่าเชื่อถืออีก 
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • Poonsawat Keawkaitsakul
  Poonsawat Keawkaitsakul
  15 ตุลาคม 2021 23:16 น.
  การสรรหาคนในตำแหน่งสำคัญสมควรใช้ช่องทางใดระหว่าง การลงประกาศทางเว็บไซด์หางาน หรือ Referral นั้นขึ้นอยู่กับอค์ประกอบดังนี้ (ถ้าต้องเลือกเพียงวิธีเดียว)
  1. รูปแบบการบริหารเป็นแบบอุปถัมภ์ หรือคุณธรรม โดยถ้าบริหารแบบอุปถัมภ์สมควรเลือกวิธี Referral มากกว่าลงประกาศทางเว็บไซด์ ในทางกลับกันถ้าบริหารแบบคุณธรรมสมควรเลือกวิธี Referral มากกว่าประกาศทางเว็บไซด์
  2. ตำแหน่งงานที่ต้องการสรรหาเป็นตำแหน่งทั่วไป เช่น ธุรการ หรือตำแหน่งเฉพาะด้าน เช่น วิศวกร โดยถ้าเป็นตำแหน่งทั่วไปสมควรเลือกวิธีการลงประกาศทางเว็บไซด์ ส่วนตำแหน่งเฉพาะทางสมควรเลือกวิธี Referral
  3. ตำแหน่งงานที่ต้องการมีความต้องการของตลาดแรงงานมากหรือน้อย โดยตำแหน่งที่มีความต้องการน้อยสมควรเลือกวิธีลงประกาศทางเว็บไซด์ ส่วนตำแหน่งที่มีความต้องการมากสมควรเลือกวิธี Referral
  ในทางปฏิบัติจริงถ้าองค์กรมีความสามารถ ศักนภาพในการสรรหาทั้ง 2 วิธีสมควรใช้ทั้ง 2 วิธีเพื่อไม่เป็นการตัดโอกาสขององค์กร
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล