ผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่ายต่าง ๆ มองว่าปัญหาเรื่องของพนักงานในสายการบังคับบัญชาของตนเองเป็นหน้าที่ของของฝ่าย HR ที่ต้องเข้ามาจัดการ  จะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไร
เช่น พนักงานไม่มาทำงาน ขาดงาน พนักงานไม่ยอมไปช่วยเหลืองานอื่น ๆ ที่อยู่ในหน่วยงานเดียวกันในกรณีที่หน่วยงานนั้น ๆ ทำงานไม่ทัน เป็นต้น

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

3 คำตอบ

 • Poonsawat Keawkaitsakul
  Poonsawat Keawkaitsakul
  16 ตุลาคม 2021 12:59 น.
  จากลักษณะปัญหาพบว่าผู้บริหารมีมุมมองการทำงานตามหน้าที่ของตนเองเท่านั้น เช่น ผู้จัดการฝ่ายผลิตจะสนใจแต่ผลงานการผลิตที่ส่งผลต่อ KPIs ของตนเอง แต่ในความเป็นจริงผู้บริหารสมควรเป็น เพื่อน พี่เลี้ยง ผู้บังคับบัญชาของพนักงาน โดยการจะสร้างแนวคิดนี้สามารถทำได้ดังนี้
  1. กำหนดบทบาทหน้าที่หรือ KPIs ด้านการดูแลพนักงานในสายบังคับบัญชาเบื้องต้นให้ผู้บริหาร (แต่เป็น KPIs ที่มีความสำคัญน้อยกว่างานโดยตรง)
  2. พูดคุย สอนงานให้ผู้บริหารตระหนัก ทราบถึงความสำคัญของการดูแลพนักงานใต้บังคับบัญชา
  3. มีการกำหนดรางวัลจากการประกวดสายงานที่มีความสุขในการทำงานของบริษัท เพื่อจูงใยจ
  4. อบรม พัฒนาความสามารถของผู้บริหารด้าน Leadership ด้านการเป็น Coach เป็นต้น
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • แนะนำแนวทางแก้ไขค่ะ

  สื่อสาร ทำความเข้าใจ พูดคุย ปรึกษาหารือกับ Line Management  (ผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่ายต่าง ๆ) ถึงบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ใต้บังคับบัญชาของตนเอง HR for non HR (การบริหารงานทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้จัดการตามสายงาน) ซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เพราะถือว่าเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรง ซึ่งมีหน้าที่ต้อง ดูแล ให้คุณ ให้โทษพนักงานในสังกัดของตนเอง ขอยกตัวอย่างซัก 5 ข้อ ดังนี้

  1.       การมาทำงานของพนักงาน สาย ขาด ลา วินัยการปฏิบัติงานประจำวัน
  2.       การวางแผนกำลังคนในหน่วยงานให้สอดคล้องกับผลประกอบการ
  3.       การประเมินผลงานผู้ใต้บังคับบัญชา
  4.       การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
  5.       การจูงใจ การสร้างขวัญกำลังใจให้พนักงานมีความสุข ความเต็มใจในการทำงาน

  จากตัวอย่างที่กล่าวมา จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า Line Management (ผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่ายต่าง ๆ)ไม่สามารถยกให้เป็นหน้าที่ของฝ่าย HR ได้เลย

  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

หากต้องการอ่านคำตอบทั้งหมด
กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
(ใช้เวลาไม่นานในการสมัคร)

อันดับผู้ให้ข้อมูล