การจัดการความรู้ในองค์กร (KM-Knowledge Management) ยังใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการพัฒนาบุคลากร ได้หรือไม่ ?

ในยุค Digital Disruption ดังที่ทราบกันดี เรื่องการจัดการความรู้ในองค์กร(KM-Knowledge Management) ยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการพัฒนาบุคลากรได้หรือไม่ ขอความเห็นด้วยค่ะ

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

4 คำตอบ

 • ยังใช้ได้ค่ะ ขออธิบาย KM เล็กน้อย เพื่อสนับสนุนว่า KM ยังเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากรได้ ไม่ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนไปอย่างไรก็ตาม  ในแวดวงวิชาชีพ HR เราจะแบ่ง KM เป็น 2 ประเภท คือ 

  1. KM เป็นความรู้ที่เด่นชัด (Explicit Knowledge) อยู่ในรูปแบบเอกสารที่จับต้องได้ อ่านได้ หรือในรูปแบบทาง On-line ที่ทุกคนสามารถเข้ามาอ่านได้ เช่น HR Board (Q & A Community) ของwww.HRNOTE.asiaถือว่าเป็นการให้ความรู้แก่สังคม ชุมชนโดยทั่วไป 

  2. KM เป็นความรู้ที่ซ่อนเร้น (Tacit Knowledge) แฝงอยู่ในตัวคน ได้จากการสั่งสมประสบการณ์มายาวนานจากการทำงาน และจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในที่สุดก็จะสร้าง “ภูมิปัญญา” ให้กับบุคคลนั้น ๆ ต้องการใช้เมื่อไหร่ก็ดึงข้อมูลออกมาจากสมอง

            ในระยะอันใกล้ที่จะเข้าสู่ปี 2022 ถือว่าเป็น Double Disruption เชื่อว่าหลายองค์กรน่าเตรียมแผนพัฒนาบุคลากรไว้บ้างแล้ว
  ขออนุญาตแนะนำให้บรรจุเรื่อง KM ไว้ในแผนพัฒนา ฯ จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร และเป็นเครื่องมือที่ใช้เพื่อกระตุ้นให้พนักงานเกิดการเรียนรู้ พัฒนา (Learning & Development)อย่างต่อเนื่อง

  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

หากต้องการอ่านคำตอบทั้งหมด
กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
(ใช้เวลาไม่นานในการสมัคร)

อันดับผู้ให้ข้อมูล