ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นนี้ ทาง HR เราต้องวางแผนเตรียมการทำ Digital Transformation อย่างไรครับ

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

3 คำตอบ

 • ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  02 ธันวาคม 2021 21:27 น.
  ขอตอบเพิ่มเติมในประเด็นในยุคNext Normal เรื่อง  Digital Transformation มีบทบาทที่สำคัญมาก ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการทำงาน ต้องเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแน่นอน เป็นแบบระบบไฮบริดมากขึ้น 
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • 1.       HR ต้องยกระดับความสามารถทางด้านธุรกิจ หมายความว่า HR จะมีบทบาทสนับสนุนให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ เปลี่ยนบทบาทจาก Administration เป็น Strategic Partner
  2.       ปรับรูปโฉมงาน HR ให้ง่าย ๆ ไม่ซับซ้อน 
  3.       มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพพนักงานให้ตอบโจทก์ธุรกิจ กำหนดแนวทางที่จะใช้ประโยชน์สูงสุดจากกำลังคนในองค์กร (Manpower Utilization) 
  4.       สร้างความคล่องตัวให้พนักงานสามารถทำงานได้ทุกที่ไม่ว่าจะเป็น On-line & Off-line โดยคำนึงถึงลักษณะงาน
  5.       สร้างทักษะที่หลากหลายให้พนักงานโดยเฉพาะ Digital Skill เพื่อเตรียมรองรับธุรกิจในยุค The Next Normal

  แนะนำเพิ่มเติม ไม่ว่าจะ Transformation อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ HR ต้องไม่ลืมคือการสร้างองค์กรแห่งความสุข และที่ทำงานต้องมีความปลอดภัย มีสุขอนามัยที่ดี สถานการณ์ COVID-19 จะอยู่อีกนาน การ์ดอย่าตกค่ะ

   

  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  29 กันยายน 2021 19:57 น.
  วางแผนเตรียมการทำ Digital Transformation ขอตอบดังนี้
  1.เตรียม โปรแกรมด้านบริหารจัดการเรื่องคน เช่น Application ที่ต้องนำมาใช้ต้องเหมาะสมกับองค์กร
  2.Data หรือข้อมูลที่สำคัญสำหรับการ Input เข้าไปในระบบ
  3.เตรียมอบรมให้ความรู้ด้าน Digital ให้พนัก HR หรือ Non-HR
  4.การสร้าง SOP หรือคู่มือการปฏิบัติงานให้กับผู้ที่จะใช้ ให้เข้าใจง่าย
  5.เปิด OJT หรือ Space Leaning ให่กับบุคลลากรให้มีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้อย่างจริงจัง
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล