เคยได้ยินคำว่า VUCA world VUCA เป็นคำย่อที่ U.S. Army War College นำมาใช้เรียกสถานการณ์ที่มีความเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว

เคยได้ยินคำว่า VUCA world VUCA เป็นคำย่อที่ U.S. Army War College นำมาใช้เรียกสถานการณ์ที่มีความเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว แล้วในสายงานปัจจุบัน HR ได้นำแนวคิดนี้มาใช้อย่างไรกันบ้างครับ

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

1 คำตอบ

 • Poonsawat Keawkaitsakul
  Poonsawat Keawkaitsakul
  11 กันยายน 2021 22:54 น.
  ขอแขร์มุมมองดังนี้ครับ
  VUCA คือ สถานการณ์ที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ยากจะคาดเดา มีความไม่แน่นอน ไม่ชัดเจน มีความซับซ้อน และมีความคลุมเครือที่ส่งผลต่อทุกองค์กรในโลก ดังนั้นในสายงาน HR สมควรมีการปรับตัวพื่อรองรับ VUCA ดังนี้

  1. เตรียมทักษะการเรียนรู้ และการคิด เพื่อใช้ในการวิเคราะห์หาทางแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ทันเวลา
  2. เตรียมรับการเปลี่ยนแปลง พร้อมที่จะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง
  3. เตรียมข้อมูล หาข้อมูลต่าง ๆ การวางแผนเพื่อเตรียมทักษะด้าน Big Data
  4. การเตรียมทักษะการสร้างทีมเพื่อก้าวไปพร้อมองค์กรทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลง
  5. การเตรียมแผนสำรอง การกำหนด Core Value เพื่อการเปลี่ยนแปลง
  6. การเตรียมทักษะเชิงกลยุทธ์เพื่อสามารถปรับเปลี่ยนแผลกลยุทธ์ได้ทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง แต่ยังคงรักษา vision และ Mission หลักขององค์กรไว้
  7. การทักษะความคิดสร้างสรรค์ เพื่อวางแผน ออกแบบกิจกรรม การบริหารด้าน HR ใหม่ ๆ ที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง
  8. การฝึกทักษะการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลและกล้ายอมรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล