บริษัทควรมีวัฒนธรรมองค์กรแบบไหน ที่ทำให้พนักงานสร้างนวัตกรรมในองค์กรได้ง่ายขึ้น

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

3 คำตอบ

  • บริษัทควรมีวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ค่ะ Learning Cuture เพราะการที่องค์กรส่งเสริมการเรียนรู้จะทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิดสิ่งใหม่ๆ กล้าเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะนไปสู่การเกิดการสร้างนวัตกรรมในองค์กรได้ค่ะ ทั้งนี้รูปแบบที่เกิดขึ้นจะต้องสร้างระบบนิเวศให้เกิดการเรียนรู้ ไม่ใช่แค่เพียงสร้างการฝึกอบรมและพัฒนานะคะ องค์กรจะต้องสร้างค่านิยมองค์กร กำหนด DNA คนในองค์กร คนที่จะเข้ามาร่วมงานว่าควรเป็นแบบไหน และจัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การดูแลพนักงาน การจัดการความรู้ในองค์กร การให้รางวัลและสร้างคุณค่าพนักงาน ทุกๆอย่างต้องเป็น ecosystem ของ Learning Organization ที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับการสร้างให้เป็น Learning Organization ค่ะ 
    0

    คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

    ขอบคุณสำหรับข้อมูล

หากต้องการอ่านคำตอบทั้งหมด
กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
(ใช้เวลาไม่นานในการสมัคร)

อันดับผู้ให้ข้อมูล