จะหา "ตรงกลาง" ได้อย่างไร เมื่อนายจ้างต้องการยกเลิกสัญญาจ้างหลังจากเซ็นสัญญากันไปแล้ว และพนักงานก็ลาออกจากที่เก่าแล้วด้วย

หากมีการตกลงเซ็นสัญญาการเริ่มงานไว้แล้ว บริษัทสามารถที่จะยกเลิก แต่ทางบริษัทจะยกเลิกสัญญาจ้าง 
ก่อนพนักงานมาเริ่มงานได้หรือเปล่าคะเนื่องจากเปลี่ยนแผน และถ้ายกเลิกไม่ได้ พอจะมีทางออกสำหรับเรื่องนี้ที่เป็น "ตรงกลาง"

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

0 คำตอบ

อันดับผู้ให้ข้อมูล