ทำผิดซ้ำๆ เดิมหลายครั้ง ออกหนังสือเตือนเรียบร้อยแล้ว ไล่ออกเลยได้ไหม

I need coffeeee
I need coffeeee
11 มิถุนายน 2021 01:21 น.
ในกรณีที่พนักงานฝ่าฝืนกฎระเบียบข้อบังคับ และได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว กรณีนี้ เลิกจ้างพนักงานโดยไม่จ่ายเงินชดเชย สามารถเลิกจ้างพนักงานเลยได้ไหม หรือต้องบอกกล่าวล่วงหน้าหรือไม่

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

0 คำตอบ

อันดับผู้ให้ข้อมูล