พฤติกรรมการสัมภาษณ์แบบไหนที่นายจ้างไม่ควรทำ

swankybalk
swankybalk
01 มิถุนายน 2021 22:50 น.
มาแชร์กันว่าพฤติกรรมแบบไหนที่ผู้จัดการหรือพนักงานสรรหา HR ควรจะต้องเลิกทำ และระมัดระวังให้ดี 


ขอข้อมูลเพื่อนำไปปรับระบบการสัมภาษณ์ปัจจับันที่บริษัทค่ะ

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

1 คำตอบ

 • Apinun Ruddist
  Apinun Ruddist
  02 มิถุนายน 2021 16:57 น.
  ผมเชื่อเสมอว่า การสัมภาษณ์งาน ไม่ใช่การที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้มีอำนาจในการเลือกแต่ฝ่ายเดียวเท่านั้น แต่ไม่ว่าจะเป็นบริษัท หรือ Candidate ก็ต่างต้องเลือกซึ่งกันและกัน ดังนั้นในการสัมภาษณ์ ก็จะมีสิ่งที่ผู้จัดการ หรือพนักงานสรรหา จะต้องระมัดระวัง ดังนี้ครับ

  1. การไม่ตรงต่อเวลา สิ่งนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะเป็นพื้นฐานทั้งในการทำงาน และการให้เกียรติซึ่งกันและกัน
  2. การตั้งคำถามที่เน้นเรื่องส่วนตัว การถามเรื่องส่วนตัวตามปกติสามารถทำได้ แต่การเจาะลึกจนเกินไป ไม่ว่าจะเรื่องรสนิยมส่วนตัว เพศสภาพ สถานะการสมรส เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวัง
  3. การรักษามารยาทในการสัมภาษณ์ ทั้งคำพูดและภาษากาย การใช้คำพูด น้ำเสียง หรือภาษากาย ที่แสดงออกถึงการดูถูกเหยียดหยาม ความไม่ชอบส่วนตัว จะทำให้ Candidate เกิดความไม่สบายใจ และส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์บริษัท 
  4. การใช้โทรศัพท์ระหว่างการสัมภาษณ์ หากมีเรื่องด่วนและจำเป็น ก็สามารถใช้ได้และต้องขอตัวไปคุยนอกห้องสัมภาษณ์ จะเป็นการแสดงกิริยาที่เหมาะสมมากกว่าการเล่นโทรศัพท์ หรือรับสายและคุยนานๆในระหว่างสัมภาษณ์ เพราะแสดงถึงการไม่สนใจ ไม่ให้เกียรติ และเสียมารยาทในการพูดคุยกัน
  5. การเลื่อนนัดหมายบ่อยครั้ง หากมีความจำเป็นจริงๆ การเลื่อนัดหมายสามารถทำได้ แต่ต้องแจ้ง Candidate ให้รับทราบอย่างชัดเจน แต่หากมีการเลื่อนนัดหมายบ่อยๆ จะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของบริษัท และวัฒนธรรมองค์กรอีกด้วย 
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล