สวัสดิการอะไรดีที่จะจัดให้พนักงานเพิ่มเติม (ขอที่ไม่ใช่ในรูปแบบตัวเงิน)

พอดีว่าตอนนี้ที่บริษัทมีพวกสวัสดิการพื้นฐาน อย่างพวกประกันกลุ่มอะไรอยู่แล้ว ซึ่งมองว่าเป็นสวัสดิการณ์พื้นฐานเพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดี ทีนี้เลยอยากหาสวัสดิการอื่นๆมาเพิ่มเติมเพื่อเสริมให้พนักงานแฮปปี้มากขึ้น เลยอยากสอบถามขอไอเดียหน่อยว่าหลักการเลือกอย่างไร จำเป็นไหมที่แต่ละแผนกแต่ละฝ่ายต้องเหมือนกัน เห็นบางที่มีการให้พนักงานเลือกสวัสดิการเองด้วย เลยอยากจะมาขอตัวอย่างสวัสดิการที่เหมาะกับคนรุ่นใหม่หน่อยจ้า

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

1 คำตอบ

 • ณัฐวุฒิ หนูหมื่น
  ณัฐวุฒิ หนูหมื่น
  08 เมษายน 2021 20:50 น.
  เสนอให้มีการระดมสมองในการหาสวัสดิการในรูปแบบใหม่ๆโดยการทำแบบสำรวจจากกลุ่มพนักงานจำนวนหนึ่ง ที่เป็นตัวแทนของหลายๆหน่วยงานเพื่อประเมินองค์กรว่าสวัสดิการใดเป็นที่ต้องการของพนักงานเราในองค์กร 

  จากนั้นเราค่อยประเมินแต่ละตัวว่าองค์กรมีความสามารถในการจัดหาสวัสดิการเหล่านั้นได้มากน้อยเพียงใด เช่นการให้ทุนเพื่อไปฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับงาน จัดหาเวทีนำเสนอผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความมีคุณค่าของผลงานที่เขาทำได้ การนำระบบการจัดการนวัตกรรมในองค์กรมาใช้โดยเริ่มจากการมีระบบให้ข้อเสนอแนะในทุกๆมิติขององค์กรเพื่อความเห็นนั้นมาพัฒนาทำเป็นนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์กร การปรับเวลาทำงานให้ยืดหยุ่นหรือการปรับลดสวัสดิการบางตัวและไปเพิ่มเป็นเงินแทน เช่นในกลุ่มที่ไม่ไม่มีครอบครัวไม่อยากจะใช้สวัสดิการรักษาพยาบาลก็สามารถปรับเป็นเงิน refund กลับคืนให้กับพนักงานทุกๆปีก็สามารถทำได้ แต่ทีม welfare จะต้องมีระบบการจัดการฐานข้อมูลที่แข็งแรงมากๆและสามารถตรวจสอบสวัสดิการเป็นรายบุคคลได้ครับ
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล