ขอตัวอย่างการทำ Timesheet เพื่อวัดผลการทำงานของพนักงาน Remote work

ขอตัวอย่างหน่อยค่ะ พอดีจะต้องเอาไป manage พนักงานทางไกล

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

1 คำตอบ

 • Napat Sanguankaew
  Napat Sanguankaew
  22 มีนาคม 2021 16:03 น.
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถทำใบบันทึกการทำงาน (Timesheet) พร้อมคู่มือการเขียนให้กับพนักงาน โดยกำหนด วันที่ ช่วงเวลา งานที่ทำ ผลลัพธ์ และ สุขภาพของพนักงาน ผ่าน Word หรือ excel แล้วเก็บใน Share Drive หรือ ส่งหัวหน้างาน โดยบริษัทที่ไม่ต้องลงทุนเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ  หรือถ้าองค์กรที่มีความพร้อมอาจทำผ่าน Program อื่นๆ ก็ได้ นอกจากนี้คู่มือควรจัดสอนการเขียนให้ชัดเจน ว่า ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร และได้ผลลัพธ์อย่างไรที่ชัดเจนหรือ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาจใช้การสอนการเขียนแบบ SMART Goals Theory ก็ได้ ซึ่งเมื่อผู้บังคับบัญชาอ่านใบบันทึกการทำงาน (Timesheet) ก็สามารถตรวจสอบ จะทำให้เห็นผลการทำงานของพนักงานอย่างชัดเจน ซึ่งฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถใช้จุดนี้เองในการรวบรวม Data และสามารถมาสรุปผลลัพธ์เหล่านี้ได้อีกด้วย


  ซึ่งใบบันทึกการทำงาน (Timesheet)  ของพนักงานเหล่านี้เอง เราสามารถนำมา Analytics เพิ่มเติมได้ ซึ่งเราสามารถจัดหมวดหมู่ของการทำงานของพนักงานรายบุคคลเช่น Type: วิเคราะห์ข้อมูล (Analytics),ประชุม (Meeting), วางแผนกลุยธ์ (Strategy), ตรวจสอบงาน (Review), อื่นๆ ในช่วง Work from Home ใน 1 สัปดาห์หรือ 1 เดือนได้ ประสิทธิภาพหรือไม่


  หากเราสามารถสรุปข้อมูลออกมา เราอาจจะรู้ว่า แต่ละ Type การทำงานเหมาะสมกับการทำงานที่ สำนักงานหรือ การทำงานที่บ้าน และยังสามารถสรุปผลงาน (Performance) ให้กับผู้บริหารได้อีกด้วยว่า ตำแหน่งนี้ถูกจ้างมาตรงตามความคาดหวัง หรือหาทางปรับสมดุลการทำงานให้พนักงานในแต่ละตำแหน่งงาน รวมถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคลยังใช้ประโยชน์ในการดูแลพนักงาน กรณีที่พนักงานต้องการความช่วยเหลือจากองค์กรเพื่อให้ทำงานสำเร็จอีกด้วยครับ

  Ref.

  1

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
  • Siw Siw
   Siw Siw
   23 กันยายน 2021 18:26 น.
   ไม่ทราบว่าพอจะมีตัวอย่าง Timesheet มั้ยคะ

อันดับผู้ให้ข้อมูล