วิธีการที่ HR จะแบ่งเวลาเพื่อพัฒนาตนเอง

agencyinch
agencyinch
17 มีนาคม 2021 17:12 น.
HR ที่ทำงานบริษัทขนาดเล็ก 15-20 คน จะมีวิธีการบริหารเวลาและแบ่งเวลาอย่างไร รวมถึงวิธีการในการพัฒนาตัวเอง พัฒนาทีมให้ทันกับเทรนด์การทำงานที่เปลี่ยนไปทุกปี (ถ้าอยู่บริษัทใหญ่เราก็อาจจะเรียนรู้จากคนอื่นๆ ได้ แต่บริษัทเล็กเหมือนเราต้องนำตัวเองทุกอย่าง)

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

1 คำตอบ

 • การบริหารและจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกตำแหน่งงานไม่ใช่แค่สายงาน HR เท่านั้น แต่สายงาน HR เป็นสายงานที่ต้องจัดการปัญหาการทำงานในองค์กร มีหน้าที่ทั้งรับฟัง ชี้แนะ ให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆของพนักงานในองค์กร

  โดยการบริหารเวลานั้นควรจะมีการทำ (To do list) ในการทำงานทุกวันตอนเช้า เลือกจัดลำดับความสำคัญในการทำงานก่อนตามลำดับความสำคัญ (Prioritize work) และใช้หลักการทำงานแบบ PDCA เพื่อพัฒนาการทำงานของตนเองและองค์กรอย่างยั่งยืน คือ

  1. การวางแผน (Planning ) ควรกำหนดระยะเวลาในการทำงานและการประเมินผลที่ชัดเจน จัดลำดับความสำคัญในการทำงาน จัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสม ขั้นการวางแผนนี้สำคัญมากเพราะทุกอย่างถ้ามีการวางแผนที่ดี งานก็จะสำเร็จและมีประสิทธิภาพ .

  2. การลงมือปฏิบัติ ( Do)โดยทำตามแผนงานและตามที่เรากำหนดไว้ตามขั้นตอนแรก ทักษะกาบริหารต่างๆจะถูกหยิบมาใช้ในระยะการลงมือปฏิบัตินี้

  3.การตรวจสอบ (Check) ตรวจสอบขั้นตอนการทำงานเป็นไปอย่างดีและมีประสิทธิภาพหรือไม่ ถ้ายังไม่ดีก็สามารถปรับแผนการทำงานได้

  4.การปรับปรุง(Act) คือการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานพื่อทำให้ผลลัพธ์กลับมาอยู่ในแผนงานหรือเเป้าหมายตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในตอนแรก

  ซึ่งกระบวนการปรับปรุงจะเกิดขึ้นเมื่อผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ขั้นแรก

  ในสายงาน HR นั้นก็สามารถติดตามเทรนด์ใหม่ๆ ในการทำงานผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ รวมทั้งอัพเดทข้อกฎหมายใหม่ๆ และเข้าคอร์สอบรมออนไลน์ตามเว็บไซด์ต่างๆเพื่อช่วยเพิ่มพูนความรู้ใหม่กับตนเองได้อีกด้วย

  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล