HR certification สำคัญอย่างไรกับสายงาน HR บ้าง

Boone
Boone
15 มีนาคม 2021 16:53 น.
อยากรู้ค่ะว่าในสายงานของเราการมีใบประกาศสำคัญไหมคะในการเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน พอจะมีแหล่งให้ศึกษาเพิ่มเติมหรือคำแนะนำสำหรับผู้ที่เคยสอบ และเอาไปใช้สมัครงานไหมคะ

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

1 คำตอบ

  • การรับรอง “คุณวุฒิวิชาชีพ HR” (HR certification) คือการรับรอง “ความสามารถ” ในการประกอบอาชีพของบุคคลที่อาจไม่ได้จบการศึกษามาตรงกับอาชีพที่ทำ ผ่านการประเมินความรู้ ทักษะ และ ทัศนคติ ที่จำในการประกอบอาชีพ นั้นๆ การทำอาชีพ HR ภายใต้บริบทของประเทศไทยต้องอาศัยความสามารถหลายส่วน การได้รับการรับรองความสามารถในวิชาชีพเป็นคุณค่าเพิ่ม (Value-Added) ที่จะกระตุ้นจูงใจให้ HR พัฒนาตนเอง สร้างความมั่นใจให้กับตนเองและองค์กร เป็นแรงจูงใจทางบวกให้คนในวิชาชีพพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา เพื่อรักษาหรือยกระดับความสามารถขึ้นไปเรื่อย ๆ สามารถอ่านบทความที่แนะนำการสมัครรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ HR อย่างละเอียดได้ที่ HR Note ที่ลิงค์นี้

    https://th.hrnote.asia/qaarticle/hr-certification-thailand/


    0

    คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

    ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล