ขอคำแนะนำในการเรียนรู้ด้วยตัวเองในเรื่องการทำ OKR หน่อยครับ

gathernormal
gathernormal
15 มีนาคม 2021 16:47 น.
จากประสบการณ์การใช้งานจริงของแต่ละท่าน เป็นอย่างไรบ้างครับ

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

1 คำตอบ

  • ปัจจุบันมีหลายองค์กรที่นำ OKR ไปปรับใช้และเกิดประสบการณ์และจุดเรียนรู้มากมาย ที่โดดเด่นและมีการแชร์ข้อมูลผ่านออนไลน์ค่อนข้างแพร่หลายได้แก่ กรณีศึกษาของบริษัทศรีจันทร์ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ผู้สนใจสามารถที่จะศึกษาและติดตามกรณีศึกษาของสององค์กรนี้ได้ นอกจากนี้ยังมีหนังสือและบทความที่เผยแพร่จากอาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรชั้นนำที่มีชื่อเสียงและความเชี่ยวชาญในด้านนี้ เช่น ศ.ดร. นภดล ร่มโพธิ์ อ.กิตติพัทธ์ จิรวัสวงศ์ คุณพรทิพย์ กองชุน
    0

    คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

    ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล