คุณสมบัติที่สำคัญของ OKR ต้องเป็นอย่างไร

vulcancistus
vulcancistus
10 มีนาคม 2021 16:21 น.
ถ้าจะทำ OKR ขึ้นมาซักอันให้กับทีม มันก็มีรายละเอียดการทำหลายขั้นตอน หลายส่วน แต่ว่าอยากถามว่าอะไรคือจุดเน้น จุดสังเกต หรือส่วนที่สำคัญที่สุดที่มองห้ามเด็ดขาดคะ

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

1 คำตอบ

 • 1.ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในภาพรวม ผลลัพธ์ที่สำคัญจะต้องวัดได้  
  2. มีความท้าทาย ทำได้ยาก แต่ก็ยังเป็นไปได้  
  3. ทุกคนจะต้องมี OKRs  เป็นของตนเอง  
  4. มีการให้คะแนนกับผลการดำเนินงาน และให้เจ้าของคะแนนได้ประเมินตนเองด้วย
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล