จะรู้ได้อย่างไรว่าวัฒนธรรมองค์กรของเราคืออะไร ?

housecoatbento
housecoatbento
10 มีนาคม 2021 18:51 น.
จำเป็นแค่ไหนที่เราจะสื่อสารว่าบริบัทของเรามีวัฒนธรรมอย่างไรลงไประหว่างสัมภาษณ์ หรือในใบ job description และเอาเข้าจริงทีมบริหารบนๆ ก็ไม่ได้มีวิสัยทัศน์เรื่องนี้ทำให้ไม่เคยระบุไว้ว่าวัฒนธรรมของบริษัทคืออะไร แล้วเราในฐานะ HR ที่ต้องหาคน หรือ hiring manager จะรู้ได้อย่างไรว่าสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้เมื่อถอดออกเป็นตัวหนังสือจะเรียกว่ามีวัฒนธรรมเป็นอย่างไร (เพื่อที่จะได้เอาไปสื่อสารต่อได้)

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

2 คำตอบ

 • จำเป็นค่ะ ในการสัมภาษณ์งาน หากเราต้องการคนที่ "ใช่" และอยู่ยาวนานกับเรา เราต้องสื่อสารเรื่องวัฒนธรรมองค์กรไปด้วย และเราจะได้ทำการตลาดในการสร้างแบรนด์เราไปด้วย หากเราได้คนมาที่ไม่เข้าใจวัฒนธรรมองค์กร และอยู่ไปไม่สามารถปรับตัวได้ จะเสียเวลา recruit ใหม่ ในเรื่องของบทบาท HR Hiring Manager การที่จะทราบได้อย่างไรว่าสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่นี้เรียกว่าวัฒนธรรมแบบนี้ เรื่องนี้ต้องทำการประชุมตั้งแต่ระดับบริหาร จนถึงระดับจัดการ และถอดออกมาเป็น วัฒนธรรมร่วมกัน จะได้ทั้ง Participation,Ownership และ Commitment ร่วมกัีนในการยึดถือปฏิบัติด้วยค่ะ
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • จำเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเลือกคน เพราะหากได้คนที่ไม่เหมาะสม อาจทำลายวัฒนธรรมที่ช่วยกันสร้างมาลงไปได้ ในขณะเดียวกัน วัฒนธรรมจะแข็งแรงได้ก็ต่อเมื่อทุกคนเข้าใจภาพเดียวกัน และสำคัญที่สุดคือระดับบริหาร ส่วนในเรื่องของการสรุปออกมาเป็นตัวหนังสือ ถ้าดีที่สุดคือ ต้องช่วยกันหลายฝ่าย มี framework ในการออกแบบวัฒนธรรมอยู่ (Culture design canvas) แต่หากต้องการให้ใช้ไปก่อน แบบง่าย และเร็ว ทีม HR อาจเริ่มที่จะหารือ พูดคุยว่า “ถ้าต้องเล่าให้คนอื่นฟัง ทีมที่นี่เป็นยังไง อะไรเป็นสิ่งที่เราอยากส่งเสริม และต้องการคนแบบนี้” จากนั้นลองหารือกับ Management หรือ Manager ดูว่าเห็นตรงกันไหม แล้วพยายามชี้ชวนทุกคนมาร่วมกันทำ 
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล