ข้อห้ามการรับงานสอนในตำแหน่งอาจารย์พิเศษต่างสถาบันในสัญญาจ้างของมหาวิทยาลัยเอกชน

ขออนุญาตเรียนสอบถามดังต่อไปนี้ ปัจจุบันผมเป็นอาจารย์ประจำที่มีตำแหน่งบริหารในมหาวิทยาลัยเอกชน ในสัญญาจ้างระบุมิให้พนักงานไปรับจ้างทำกิจการหรือกิจกรรมใดๆ กับสถาบันการศึกษา หรือบริษัทอื่นใดทั้งที่เป็นธุรกิจประเภทเดียวกันหรือประเภทอื่นๆ ในทุกรูปแบบของการว่างจ้าง (ไม่ว่าจะเป็นการจ้างประจำหรือชั่วคราว) 

ในสายอาชีพอื่นๆ พอจะเข้าใจได้ถึงข้อกำหนดนี้ในแง่ของการเสียผลประโยชน์ต่อกิจการของนายจ้าง แต่ในอาชีพอาจารย์จะมีข้อกำหนดที่ยกเว้นไว้ด้วยตัวกฎหมายหรือไม่ คำถามคือในกรณีต่อไปนี้ ถือเป็นการละเมิดสัญญาจ้างหรือไม่ และทางมหาวิทยาลัยต้นสังกัดสามารถดำเนินการลงโทษทางวินัยตามชอบธรรมหรือไม่

1. อาจารย์ประจำที่รับสอน part-time กับสถาบันอื่น นอกเวลาทำงานของสถาบันต้นสังกัด อาทิเช่น การรับสอนในวันเสาร์อาทิตย์
2. อาจารย์ประจำที่เปิดสถาบันกวดวิชาที่เปิดสอนเฉพาะในวันเสาร์อาทิตย์
3. อาจารย์ประจำที่ได้ค่าตอบแทนจากการรับเชิญไปจัดการอบรมหรือเป็นวิทยากรแก่ นศ ในสถาบันอื่น 

สถาบันการศึกษามีขอบเขตมากน้อยเพียงใดในการระบุห้ามทำงาน part-time ของอาจารย์ในสถาบัน

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

2 คำตอบ

หากต้องการอ่านคำตอบทั้งหมด
กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
(ใช้เวลาไม่นานในการสมัคร)

อันดับผู้ให้ข้อมูล