กำลังวางแผนการพัฒนาและวางระบบในการบริการงานส่วนบุคคคล

กำลังเริ่มวางแผนการพัฒนาบุคากรในองค์กรณ์ แต่ไม่สามารถจับต้นชนปลายอย่างไรดี 
ตอนนี้ที่ทำอยู่คือ
 1. การวางตำแหน่งให้ครบ เรียบร้อย
 2. กำหนดงานในแต่ละตำแหน่ง ค่อนข้างยากเพราะงานหลายๆสวนมีความทับซ้อน
 3. วางระบบขั้นตอนการทำงาน หรือ SOP
 4. Training / SOP / Product /กฎระเบียบ 
 5. การบังคับใช้ SOP อย่างจริงจัง
 6. ประเมิณ และ วัดผลทุกๆ 2 และ 4 เดือน และทุกปี อยากทราบตัวอย่างและการทำที่ได้ผลลัพธ์ที่ดี?
 7. การติดตามพัฒนาการ ทำอยางไรได้บ้าง?
 8. ส่งเสริมศักยภาพในด้านอื่นๆ  *เรียบร้อย 
 9. การหมุนเวียนตำแหน่งงานเพื่อการเรียนรู้ 
 10. การส่งเข้าอบรมนอกสถานที่ หรือ แข่งขันนอกสถานที่ 
 11. Motivation / สร้างกำลังใจ / Complimentary / สร้างความภาคภูมิใจ
ส่วนนี้ที่ยากมากๆ และสับสน เราจะสร้าง สร้างกำลังใจ ให้พนักงานอย่างไร
เราจะ สร้างความภาคภูมิใจ ในการทำงานกับองค์กรของเราอย่างไร ?

พี่ช่วยแนะนำหน่อยครับว่าต้องทำอะไร ผมขาดตรงไหน และต้องเริ่มอย่างไร 
หรือแผนมันใหญ่ไปสำหรับองค์กรร้านอาหาประมาณ 50 คนครับ

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

2 คำตอบ

หากต้องการอ่านคำตอบทั้งหมด
กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
(ใช้เวลาไม่นานในการสมัคร)

อันดับผู้ให้ข้อมูล