หน้าจ้างบังคับให้ทำงานนอกเหนือจากรายละเอียดที่ตกลงกันไว้ในตอนแรก

นายจ้างต้องการให้ลูกจ้างทำงานที่นอกเหนือจากรายละเอียดการทำงานที่ตกลงไว้ตอนเซ็นสัญญา แต่ลูกจ้างไม่สะดวกรับงานนั้น นานจ้างจึงบังคับ และบอกว่าหากไม่ทำ เราไม่เหมาะที่จะทำงานร่วมกับเขา อยากทราบว่าลูกจ้างมีความผิดหรือไม่ ที่ไม่สะดวกรับงานนอกเหนือที่ตกลงกันไว้ค่ะ

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

0 คำตอบ

อันดับผู้ให้ข้อมูล