พนักงานไม่ติดต่อถือว่าขาดงานได้ไหมคะ

ขออนุญาติสอบถามคะ พนักงานรายเดือน ไม่ติดต่อหัวหน้างาน  ไห้ขาดงานได้ไหมคะ ใช้สิทธพักร้อนหมดเเล้วคะ ลากิจใช้สิทธิหมดเเล้วคะ 

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

2 คำตอบ

 • พนักงานไม่ติดต่อหัวหน้างาน 
  อาจจะมีเหตุผลหรือความจำเป็นบางอย่าง
  เช่น เจ็บป่วยไม่ได้สติ เกิดอุบัติเหตุ หรือมีพฤติกรรมที่จำเป็นที่ไม่สามารถทำได้ในขณะนั้น

  ดังนั้นก่อนตัดสินให้ขาดงานควรจะต้องสอบสวนพนักงานก่อนครับ ถ้าไม่สามารถให้เหตุผลที่เหมาะสมได้ก็ค่อยดำเนินการตัดสินให้เป็นขาดงานได้ครับ
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • พนักงานไม่ติดต่อเกิน 3 วันทำงาน ถือว่าขาดงาน แนะนำให้ส่งหนังสือลงทะเบียบตอบรับไปยังที่อยู่ของลูกจ้าง โดยให้ระบุข้อความ "ให้ติดต่อกลับมายังบริษัทภายใน 3 วันทำการ หากพ้นกำหนดจะถือว่าพนักงานละทิ้งหน้าที่ ขาดงานไม่มีเหตุผล"

  ทางบริษัท ทำหนังสือเลิกจ้างได้ ถือว่าเป็นความผิดร้ายแรง ตามมาตรา 119 (5) กฎหมายคุ้มครองแรงงาน 

  กรณีในลักษณะนี้มีเกิดบ่อย ๆ ในหลาย ๆ องค์กร  ควรใช้หลักการแรงงานสัมพันธ์ และการสื่อสารที่ดี ชี้แจงทำความเข้าใจ
  กับพนักงานบ่อย ๆ จะไป จะมาขอให้ปฏิบัติอย่างถูกต้องและไม่ขัดต่อกฎหมายคุ้มครองแรงงาน จะดีที่สุด สบายใจทั้งสองฝ่ายค่ะ

  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล