[PR] HR Tech จำเป็นยังไงต่อองค์กรยุคใหม่ กับความท้าทายของการทำงานแบบ Hybrid Workplace

ในโลกที่การทำงานเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างมาก เมื่อการระบาดของโควิดเป็นตัวเร่งให้องค์กรต้องมีการเปลี่ยนแปลง และรับมือกับความต้องการต่าง ๆ ของพนักงานในองค์กร ทั้งเรื่องของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เรื่องการเข้างาน ประสิทธิภาพในการทำงานและปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างงาน ถือว่านี่เป็นช่วงที่ท้าทายที่สุดของฝ่าย HR ในทุกองค์กร

ปัจจุบันองค์กรทุกขนาดจึงต่างมองหาเครื่องมือที่จะมาช่วยทำให้การเปลี่ยนผ่านนี้เป็นไปอย่างราบรื่นที่สุด ซึ่งเรามีโอกาสได้มาพูดคุยกับทีมงาน PTT Digital IT HR Specialist ถึงเครื่องมือต่าง ๆ ของ PTT Digital ที่น่าสนใจและสามารถเข้ามาช่วยให้การบริหารงานในองค์กรตอบโจทย์การทำงานตามวิถีใหม่ เป็นเครื่องมือที่ช่วยฝ่าย HR บริหารจัดการให้พนักงานทุกคนทำงานได้อย่างมีความสุข มีประสิทธิภาพ และองค์กรก็เติบโตไปด้วยในเวลาเดียวกัน โดยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากบทความนี้ https://th.hrnote.asia/hrtech/220304-ptt-digital-hr-tech/

แล้วเพื่อน ๆ HR Board มีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้าง? 
HR Tech จำเป็นยังไงต่อองค์กรยุคใหม่? 
และอะไรคือความท้าทายของการทำงานแบบ Hybrid Workplace? 

แชร์ให้เราฟังหน่อย

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

2 คำตอบ

 • Poonnie HR
  Poonnie HR
  06 มีนาคม 2022 23:55 น.
  ต้องย้อนกลับไปดูที่ HR ในองค์กรว่า วางตัวเป็นแบบไหน หลักๆ มีการวางตัวเองแค่ 2 แบบ คือ 1. ผู้คุมกฎ วางกฎระเบียบ เดินตามกรอบ และใช้วิธีการทำงานแบบเดิม ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอะไร  2. วางตัวเองเป็นผู้สนับสนุนกลยุทธ์องค์กร หาอะไรใหม่ๆ มานำเสนอให้การทำงานขององค์กรง่ายขึ้น ใช้เวลาลดลง และเพิ่มประสิทธิภาพ
   
  บทบาทของ HR Tech ส่งผลต่อคนใน HR ก่อน เช่น การทำงานให้รวดเร็วมากขึ้น ลดคนน้อยลง โดยใช้ Technology ที่มี ไม่จำเป็นต้องลงทุนเครื่องมือใหม่ๆ ตลอดเวลา แต่ให้ทดลองใช้เครื่องมือที่มีอยู่ในตลาดแบบไม่ต้องลงทุน ปรับ Mindset คน HR ก่อนว่า Technology มาช่วยงานให้เร็วขึ้น ง่ายขึ้น บริหารข้อมูลจำนวนมากได้ดีและสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ได้แบบทันที สิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานที่ส่งต่อไปยัง หน่วยธุรกิจขององค์กรที่ต้องการให้ HR Support เมื่อทำได้แบบนั้น จะส่่งผลให้หน่วยธุรกิจขององค์กรนำสิ่งที่ HR เป็นตัวขับเคลื่อน ส่งต่อไปยัง หน่วยงานอื่นๆ และในที่สุดประสิทธิภาพขององค์กรจะดีขึ้น 

  ปัจจุบันในวัฎจักรงานของ HR (HR Life Cycle) สามารถนำ เทคโนโลยี เข้ามาช่วยได้เกือบทุกกิจกรรมในวัฎจักรของงาน HR แล้ว เชื่อว่า เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่เราเรียนรู้และใช้ประโยชน์กับมัน สิ่งนี้จะส่งผลต่อเนื่องให้กับหน่วยธุรกิจขององค์กรในที่สุด


  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • ขอแชร์ค่ะ
  HR Tech จำเป็นยังไงต่อองค์กรยุคใหม่? ไม่ว่าจะเป็นองค์กรยุคไหน ๆ ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมานี้ HR Tech ได้ถูกนำมาใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ ขึ้นอยู่กับนโยบาย Vision Mission และงบประมาณของแต่ละองค์กร  ภารกิจงาน HR ได้ปรับรูปโฉมไปเยอะ 
  (HR Transformation) ดังนั้น HR Tech จึงเป็นเครื่องมือที่มาช่วยยกระดับความสามารถของ HR ให้ก้าวทันกับโลกปัจจุบันและอนาคต

  ความท้าทายของการทำงานแบบ Hybrid Workplace? 
  1. จะวัดผลงาน (Performance) ของพนักงานโดยวิธีการไหน อย่างไร จึงจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร
  2. Corparate Culture & Implemantation การสร้างวัฒนธรรมองค์กรและการนำไปใช้
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล