การบริหารพนักงานสไตล์ Dead Wood คือไม่มีผลงานและศักยภาพต่ำ

ดร.เบ็ญจวรรณ บุญใจเพ็ชร
ดร.เบ็ญจวรรณ บุญใจเพ็ชร
  • ผู้อำนวยการ/ผู้บริหาร (Director/C-Level)
  • ทรัพยากรมนุษย์/บุคคล
  • ที่ปรึกษาทางกฎหมาย
  • 0~10 คน

- ผู้อำนวยการบริหารศูนย์พัฒนาบุคลากรทางธุรกิจ BHD Center
- Executive Trainer & Master Consultant in HRM & HRD
- วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ สำนักบริการวิชาการ (UNISREV) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ที่ปรึกษาอิสระ จดทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง เลขทะเบียน1559 ระดับ 1
- Certified Professional HR 2013 จากสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย(PMAT)
- HR Expert : HR Board (Q & A Community) HRNOTE.asia
*** ความเชี่ยวชาญ
- Organization Strategy & Organization Design and Develop
- HRM & HRD
- Training Road Map/Succession Planning/Career Management & Career Opportunity
- การบริหารผลงาน (PMS & OKRs)
- กฎหมายแรงงาน
- ภาวะผู้นำ (Leadership) , การสร้างทีมงาน
- Service Mind & Service Execllence Plus
- Culture Transformation
- Growth Mindset in Action

08 กุมภาพันธ์ 2022 20:30 น.
การบริหารพนักงานสไตล์ Dead Wood คือไม่มีผลงานและศักยภาพต่ำ แต่องค์กรต้องเลี้ยงไว้ จะแก้ไขคนประเภทนี้ได้อย่างไร ท่านใดมีประสบการณ์โดยตรงบ้าง มาแชร์กันค่ะ 

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

1 คำตอบ

อันดับผู้ให้ข้อมูล