เราสามารถทำยังไงได้บ้างกับพนักงานที่ไปทำงานในวันหยุดกับบริษัทคู่แข่ง

เราสามารถทำยังไงได้บ้างคะ ในกรณีที่พนักงานของเราไปทำงานให้กับบริษัทคู่แข่ง แต่เขายังเป็นพนักงานของบริษัทเราอยู่ มีวิธีการลงโทษ หรือทำยังไงได้บ้างคะ 

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

5 คำตอบ

 • hrpakoeng
  hrpakoeng
  07 มีนาคม 2022 17:36 น.
  ถ้าระบุไว้ในระเบียบ ผิดระเบียบ ให้ออก แล้วนายจ้างสามารถฟ้องร้องค่าเสียหายได้ด้วยนะครับ

  ยิ่งหากมีการนำข้อมูลของบริษัทไปใช้ในทางช่วยคู่แข่งด้วย
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • Poonsawat Keawkaitsakul
  Poonsawat Keawkaitsakul
  21 มกราคม 2022 20:28 น.
  ในเบื้องต้นทางกฎหมายพิจารณาจากระเบียบว่ามีการห้ามหรือไม่ ในทางปฏิบัติไม่สมควรเก็บไว้ครับเพราะอาจสูยเสียข้อมูลหรือความลับขององค์กร แต่ต้องพิจารณาว่าตำแหน่งนั้นมีความสำคัญ ทราบข้อมูลขององค์กรมากน้อยเพียงใดครับ
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  15 มกราคม 2022 02:43 น.
  ต้องดูที่สัญญาว่ามีห้ามไว้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ระบุไว้ พนักงานย่อมทำได้ไม่ได้ผิด
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • -ต้องดูเรื่องสัญญาจ้างว่ามีระบุการห้ามนั้นไว้หรือไม่ บทลงโทษอย่างไร
  -ลักษณะงานที่ พนักงานมีงานรับผิดชอบมีส่วนสำคัญกับอย่างไร ทำให้มีโอกาสสร้างความเสียหายหรือไม่

  ถ้ามีโอกาสสร้างความเสียหายให้กับทางบริษัทฯ ทางที่ดีควรพูดคุยให้กับพนักงานให้เข้าใจถึงการทำงานให้พนักงานทราบก่อนถึงผลกระทบ และเลิกทำงานนั้น ซึ่งโทษขั้นสูงสุดถ้าทำให้บริษัทได้รับความเสียหายอาจเลิกสัญญาจ้างได้เช่นกัน ถ้าพนักงานฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม

  พนักงานบางคนไปทำอาชีพเสริมเพื่อหารายได้หลังเลิกงาน อาจมีความจำเป็นอื่น ๆ ทางด้านรายได้ที่ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ ถึงจะไปทำงานกับคู่แข่ง แต่ลักษณะงานอาจไม่มีผลกระทบกับข้อมูลความลับที่สำคัญกับบริษัทก็ได้ครับ
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • ไปทำงานให้กับบริษัทคู่แข่ง นอกเวลาทำงานใช่หรือไม่ คำถามไม่ค่อยชัดเจนค่ะ

  ให้พิจารณา ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน โดยปกติ บริษัท จะมีระเบียบ ฯ ห้ามมิให้พนักงานไปทำงานกับบริษัทคู่แข่ง ในขณะที่ยังมีสถานะเป็นพนักงานประจำของบริษัท หากฝ่าฝืนถือว่าเป็นความผิดทางวินัย ทางบริษัท สามารถลงโทษทางวินัยได้ตามระเบียบ ฯ ที่กำหนดไว้
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล