การพัฒนาบุคลากรนอกจาก ใช้ตัวแบบแบบLearning style model:70 20 10 มีตัวแบบใดบ้างที่น่าสนใจ

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

2 คำตอบ

 • จากโลกที่เปลี่ยนแปลงไว การทำงานที่ต้องการทักษะใหม่ๆ จนอาจจะแพลนให้ "ไปเรียน" ไม่ทัน 
  การ learning in the flow of work ที่ส่งเสริมให้การเรียนรู้กับงานสามารถทำไปพร้อมๆกันได้
  โดยเป็นการให้คนได้เรียนรู้ในระหว่างการทำงาน (อาจจะคล้าย 70 ใน โมเดล 70:20:10 แต่ต่างกันที่ว่าหากต้องเจอกับอะไรใหม่ๆพนักงานสามารถไปทำการเรียนรู้ได้เลย โดยมี Platform สนับสนุนการเรียนรู้จากองค์กร) ดูจะเป็นเทรนด์การพัฒนาที่ต้องรีบปรับใช้ในเร็ววันครับ สามารถศึกษาตัวอย่างการใช้เพิ่มเติมได้จาก link นะครับ

  https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/human-capital/us-human-capital-bersin-lt-litfow-embed-learning_05-2019.pdf?nc=1
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  24 ธันวาคม 2021 22:36 น.
  70% เน้นการเรียนรู้ และการสอนงาน OJT
  20% นำกรณีศึกษาต่างมาจัดทำเป็นกิจกรรม เช่น การ Feedback กัน
  10% นำไปประยุกต์ใช้กับงาน
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล