รบกวนสอบถามเรื่องการทำแบบสอบามสำหรับพนักงานใหม่ที่จะต้องนำมาใช้ปรับปรุงในองค์กรเพื่อจัดทำแผนในปีหน้าไม่ทราบว่าท่านใหนมีตัวอย่างให้ดูหรือเปล่าคะ และเกณต์การประเมินด้วยคะ

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

5 คำตอบ

 • Poonsawat Keawkaitsakul
  Poonsawat Keawkaitsakul
  05 ธันวาคม 2021 19:52 น.
  การทำแบบสอบถามกับพนักงานใหม่เพื่อปรับปรุงองค์กรมีหัวข้อดังนี้
  1. ความชัดเจนของเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กร
  2. ลักษณะของหัวหน้างานทั้งด้าน Soft Skill เช่น ภาวะผู้นำ การสื่อสาร การควบคุมอารมณ์ การบริหารทีม การแก้ปัญหา การสอนงาน และ Hrard Skills เช่น ความสามารถในการทำงานเฉพาะตำแหน่งหรือแผนกต้นสังกัด
  3. ลักษณะเพื่อนร่วมงาาน เช่น การทำงานเป็นทีม มนุษยสัมพันธ์ ความเอื้อเฟื้อกับเพื่อร่วมงาน
  4. สภาพแวดล้อมในการทำงาน เช่น Facilitater ต่าง ๆ ทั้งบรรยาการทำงาน สถานที่ทำงาน ความสะอาด ความปลอดภัยในการทำงาน
  5. ตัวพนักงานเอง เช่น ปริมาณงาน ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย การส่งเสริมและการพัฒนาจาากองค์กร สวัสดิการที่ได้รับ ความชัดเจนด้านความมั่นคงและความก้าวหน้า
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • จากคำถามไม่แน่ใจว่าพนักงานใหม่ที่กล่าวถึง อายุการทำงานที่บริษัทกี่ปี  ขอเดาว่าน้อยกว่า 2 ปี เรื่องแบบสอบถามความคิดเห็นที่จะนำมาใช้ในการปรับปรุงองค์กร ขอส่งตัวอย่างแบบย่อมาให้ดู ประมาณนี้ค่ะ สิ่งที่จะถาม
  1. คุณลักษณะของหัวหน้า/ผู้บังคับบัญชา
  2. นโยบายบริษัท และเป้าหมายองค์กร
  3. ขวัญกำลังใจในการทำงาน
  4. การติดต่อสื่อสาร
  5. กระบวนการทำงาน ระบบงาน
  6. คุณภาพงาน
  7. การทำงานเป็นทีม

  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  02 ธันวาคม 2021 21:25 น.
  ต้องทดลองงานไป 4 สัปดาห์เป็นต้นไป การออกแบบสอบถามการประเมินพึงพอใจ ทำคล้ายกับแบบประเมินผลการอบรมได้ แต่เปลี่ยนหัวข้อและรายละเอียดในคำถาม เพราะต้องนำมาจากปัจจัยภายในองค์กรว่ามีอะไรบ้าง เช่น สภาพแวดล้อมการทำงานเป็นอย่างไร วัฒนธรรมองค์กร เป็นอย่างไร เพื่อนร่วมงานเป็นอย่างไร เป็นต้น ลองดูนะครับ
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • Poonnie HR
  Poonnie HR
  02 ธันวาคม 2021 20:27 น.
  แบบสอบถามพนักงานใหม่ที่ผมเคยใช้ในองค์กร ไม่ได้สอบถามเรื่องความพึงพอใจต่อองค์กร ต้องทำงานอย่างน้อย 6 เดือนถึงให้ทำแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อองค์กรครับ  แต่สำหรับพนักงานใหม่ 60 วันและ 119 วัน เพื่อเปรียบเทียบหาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของพนักงานใหม่ 1 คน ผมจะใช้แบบสอบถามเพื่อประเมิน HR ว่ามีความพึงพอใจในการทำงานของ HR มากน้อยเพียงใด  หัวข้อนี้ผม Set เป็น 1 ในกิจกรรมของวัตถุประสงค์หน่วยงานด้วยครับ เช่น พนักงานใหม่มีความพึงพอใจในการทำงานของ HR 85% ทุก Quarter ครับ
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

หากต้องการอ่านคำตอบทั้งหมด
กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
(ใช้เวลาไม่นานในการสมัคร)

อันดับผู้ให้ข้อมูล