พนักงานระดับผู้จัดการฝ่าย HR ได้พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานแล้ว แต่ระบุประวัติการทำงานเป็นเท็จ
ซึ่งนายจ้างเก่าไปพบประวัติในเว็บหางาน
เช่น ระบุวันที่เริ่มงาน และวันที่สิ้นสุดไม่ตรงกับความเป็นจริง/ระบุว่ายังทำงานอยู่ในปัจจุบัน แต่ข้อเท็จจริงพ้นสภาพไปแล้วเกือบ 1 ปี

ในฐานะฝ่าย HR ควรให้คำแนะนำกับนายจ้างว่าควรดำเนินการอย่างไร เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกินขึ้นกับองค์กร และการดำเนินการทางกฎหมาย

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

2 คำตอบ

หากต้องการอ่านคำตอบทั้งหมด
กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
(ใช้เวลาไม่นานในการสมัคร)

อันดับผู้ให้ข้อมูล