พนักงานฝ่ายต่าง ๆ ไม่มีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่บริษัทฯ กำหนดขึ้นโดยอ้างว่าทำงานไม่ทัน เช่น กิจกรรมของบริษัทให้ส่งพนักงานมาเข้าร่วมประชุม หรืออบรมในหัวข้อต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้น ในฐานะฝ่าย HR จะแก้ไขปัญหานี้อย่างไร?

พนักงานฝ่ายต่าง ๆ ไม่มีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่บริษัทฯ กำหนดขึ้นโดยอ้างว่าทำงานไม่ทัน เช่น กิจกรรมของบริษัทให้ส่งพนักงานมาเข้าร่วมประชุม หรืออบรมในหัวข้อต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้น ในฐานะฝ่าย HR จะแก้ไขปัญหานี้อย่างไร?

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

3 คำตอบ

 • HR ต้องประสานงานล่วงหน้า แจ้งแผนงาน ตารางกิจกรรมไปยังทุกฝ่าย และขอความร่วมมือ บวกกับต้องใช้หลักมนุษยสัมพันธ์ขั้นสูง
   เพื่อให้ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากทุกฝ่าย 
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • Poonsawat Keawkaitsakul
  Poonsawat Keawkaitsakul
  16 ตุลาคม 2021 12:48 น.
  การที่พนักงานไม่เข้าร่วมกิจกรรมของบริษัท เช่น การอบรม การประชุม อาจจะมี 3 เหตุผลหลัก คือ
  1. พนักงานติดภารกิจอื่นจริง ๆ
  2. กิจกรรมหรือการประชุมไม่น่าสนใจ หรือ ไม่เห็นประโยชน์
  3. พนักงานไม่ต้องการมีส่วนร่วมหรือ ไม่สนใจงานอื่น ๆ บริษัทนอกจากงานประจำในหน้าที่
  ดังนั้นการแก้ปัญหามีแนวทางดังนี้ครับ
  1. ถ้าพนักงานติดภารกิจสำคัญจริง ๆ ลองพิจารณาเรื่องของการเลื่อน หรือ การขยับเวลาโดยมีการวางแผนตรวจสอบตารางเวลาของพนักงานก่อนการกำหนดเวลาประชุมหรืออบรม
  2. สร้างความน่าสนใจในกิจกรรม เช่น หาวิทยาหร หรือ กิจกรรมที่ตรงตามความต้องการของพนักงานในการอบรม ส่วนการประชุมสมควรมีการกระชับเวลาในการประชุมให้สั้นและตรงประเด็นเพื่อลดผลกระทบกับแผนงานของพนักงานที่ร่วมประขุม
  3. พนักงานไม่ต้องการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของบริษัท ข้อนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดดังนั้นการแก้ปัญหาสมควรแก้ที่ Mindset ของพนักงาน มีการชี้ประเด็นสำคัญของการมีส่วนร่วม รวมทั้งการชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับจากการร่วมกิจกรรม
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  15 ตุลาคม 2021 22:15 น.
  ทางออกที่ดีที่สุดคือการพูดคุย ไม่ว่าจะเกิดปัญหาใด สิ่งแรกที่ผมนึกถึงคือการสื่อสาร เพราะHR ก็ต้องมีความเข้าใจว่าบางครั้งที่เข้าประชุมไม่ได้ อาจเกิดจากงานด่วนงานเร่งจริงๆก็เป็นได้ อาจปรับเปลี่ยนเวลา และต้องดูว่าการประชุมนั้นสำคัญเพียงใด เพราะบางครั้งการประชุมที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ก็มี เช่น มีการประชุมมากเกินไป ทุกฝ่ายต้องชี้แจงข้อมูล ข้อเท็จริง เพราะผมเชื่อว่าทุกอย่างแก้ได้ เช่น ถ้าการประชุมนั้นไม่ด่วน เป็นการประชุมตอนเย็นในรูปแบบออนไลน์ได้ครับ
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล