สายการบังคับบัญชาไม่ชัดเจน HR ต้องฟังคำสั่งจากผู้บริหารถึง 3 ท่าน จะมีทางออกอย่างไรให้งานราบรื่น

ดร.เบ็ญจวรรณ บุญใจเพ็ชร
ดร.เบ็ญจวรรณ บุญใจเพ็ชร
 • ผู้อำนวยการ/ผู้บริหาร (Director/C-Level)
 • ทรัพยากรมนุษย์/บุคคล
 • การศึกษา/วิชาการ
 • 0~10 คน

- ผู้อำนวยการบริหารศูนย์พัฒนาบุคลากรทางธุรกิจ BHD Center
- Executive Trainer & Master Consultant in HRM & HRD
- วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ สำนักบริการวิชาการ (UNISREV) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ที่ปรึกษาอิสระ จดทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง เลขทะเบียน1559 ระดับ A
- Certified Professional HR 2013 จากสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย(PMAT)
- Expert Partner : www.HREX.asia (HR Community)
*** ความเชี่ยวชาญ
- Organization Strategy & Organization Design and Develop
- HRM & HRD
- Training Road Map/Succession Planning/Career Management & Career Opportunity
- การบริหารผลงาน (PMS & OKRs)
- กฎหมายแรงงาน
- ภาวะผู้นำ (Leadership) , การสร้างทีมงาน
- Service Mind & Service Execllence Plus
- Culture Transformation
- Growth Mindset in Action
- PDPA

25 กันยายน 2021 21:38 น.
ธุรกิจดำเนินกิจการในรูปแบบธุรกิจครอบครัว สายการบังคับบัญชาไม่ชัดเจน มีโครงสร้างองค์กรแต่ใช้งานไม่ได้ 
HR ต้องฟังคำสั่งจากผู้บริหารถึง 3 ท่าน จะมีทางออกอย่างไรให้งานราบรื่น

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

3 คำตอบ

 • Teeraporn Bunnag
  Teeraporn Bunnag
  27 กันยายน 2021 11:35 น.
  คงต้องแยกปรึกษาผู้บริหารแต่ละคน ในกรณีที่การตัดสินใจไม่ตรงกัน (ซึ่งเป็นไปได้สูง) แล้วใช้เหตุผลและข้อเท็จจริงอย่างเดียว เพราะทุกท่านจะได้รับข้อมูลเดียวกัน แล้วพยายามโน้มน้าวให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • Poonsawat Keawkaitsakul
  Poonsawat Keawkaitsakul
  26 กันยายน 2021 15:47 น.
  ส่วนตัวเคยเจอปัญหาแบบนี้ครับ ผมใช้แนวทางแก้ปัญหาโดยการรับคำสั่งจากทั้ง 3 ท่านครับแล้วนำมาประเมินว่า 
  1. คำสั่งทั้ง 3 ไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ (ไม่ขัดแย้งกัน) ถ้าไปในทิศทางเดียวกันก็นำทั้ง 3 งาน (คำสั่ง) มาวางแผนการทำงาน จัดกิจกรรม หรือ จัดลำดับกิจกรรมก่อน - หลัง รวมทั้งมองว่า กิจกรรมใดที่สามารถทำแล้วตอบโจทย์ได้มากกว่า 1 คำสั่งหรือไม่ (หาแนวทางการทำงานที่งาน 1 งานส่งผลมากกว่า 1 เป้าหมาย)
  2. คำสั่งทั้ง 3 ขัดแย้งกัน (ไม่สามารถทำร่วมกันได้) เช่นผู้บริหาร 1 ให้ไล่พนักงานออก ท่านที่ 2 ไม่ให้ไล่ออก ถ้าเป็นแบบนี้ต้องหาแนวทางที่ผู้บริหารมีความเห็นตรงกัน โดยใช้ข้อมูล ข้อดี - ข้อเสีย ของผลที่เกิดจากคำสั่งที่ขัดแย้งกัน แล้วให้ท่านร่วมกันตัดสินใจ
  แต่ข้อ 2 ต้องระวังว่า การเสนอข้อมูล การขอคำปรึกษาต้องไม่ทำให้ผู้บริหารทะเลาะกันนะครับ ในครั้งนั้นผมใช้วิธีการ Coach เข้ามาช่วยในการหาข้อสรุปปัญหาที่ขัดแย้งครับ แต่อาจใช้แนวทาง Conflict Management ก็ได้ครับ
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  25 กันยายน 2021 23:03 น.
  ต้องดูจากสายบังคับบัญชา ที่เขียนไว้ ใช้ได้ แต่จำเป็นต้องขอความร่วมมือจากผู้บริหาร สร้างความเข้าใจ ถ้าไม่เริ่มจากผู้บริหารหรือเจ้าของ อย่างอื่นก็อยากครับ
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล