ปัญหาพนักงานรายวันในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง-เล็ก
มีอัตรา turnover สูงมาก ทำงานได้ไม่นานก็ออก
ไม่ทราบว่ามีข้อเสนอแนะหรือข้อแนะนำในการดำเนินอย่างไรเพื่อให้มีอัตรา Turnover ลดลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

3 คำตอบ

 • ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  13 กันยายน 2021 21:58 น.
  ปัญหาที่พบจากจะสบการณ์ของพนักงานรายวันโดยส่วนใหญ่ ที่เคยสัมผัสมาจากการเป็นที่ปรึกษามาหลายองค์กร 
  1.นายจ้างไม่ค่อยให้ความสำคัญ
  2.สวัสดิการไม่ค่อยมีให้ มีเพียงค่าแรงงานขั้นต่ำ ค่าข้าว ค่าเดินทางยังไม่มี
  3.มองพวกเขาเป็นเพียงพนักงานรายวัน จะจ้างใครมาแทนก็ได้ 
  4.เอารัดเอาเปรียบจ้างเท่านี้ แต่จะเอางานแบบสูงเกินค่าจ้าง

  ประมาณนี้ครับที่พบมา
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • Teeraporn Bunnag
  Teeraporn Bunnag
  13 กันยายน 2021 13:47 น.
  ถ้ามีพนักงานรายวัน ที่อยู่กับเรามาซักพักนึง ลองทำ Stay Interview ด้วยหลายๆ มิติดูครับ
  รวมถึงพยายามหาข้อมูลที่ไม่เป็นทางการ สำหรับพนักงานรายวันที่ออกไป (อาจจะหาตัวแทน HR ซักคนก็ได้ที่เข้าถึงพนักงานกลุ่มนี้) นำข้อมูลมาเปรียบเทียบกันว่าเราจะหาวิธีการใดได้บ้าง ที่อาจจะเป็นทั้งตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน

  พนักงานรายวัน อยู่บนพื้นฐานของรายได้เป็นหลัก ดังนั้น ต้องหาแรงจูงใจอย่างอื่นนอกจากตัวเงินมาช่วยด้วยครับ
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • Poonsawat Keawkaitsakul
  Poonsawat Keawkaitsakul
  11 กันยายน 2021 23:42 น.
  ขอใช้มุมมองของนักการตลาดเข้ามาเพื่อตอบคำถามข้อนี้นะครับ

  จากแนวคิดพฤติกรรมผู้บริโภคเราใช้ความต้องการของคนในการออกแบบผลิตภัฑณ์เพื่อตอบสนองลูกค้า ดังนั้นในด้าน HR เราก็ต้องเข้าใจพนักงานรายวันในโรงงานอุตสาหกรรมก่อนว่า คนเหล่านี้มีลักษณะอย่างไรต้องการอะไรเพื่อตอบสนองความต้องการเขาและจูงใจให้เขาอยู่กับเราต่อไปดังนี้ครับ

  พนักงานรายวันในโรงงานอุตสาหกรรม ส่วนมากมีลักษณะดังนี้
  1. เป็นกลุ่มคนที่มีการศึกษาระดับมัธยม 1 - 6 
  2. ฐานะทางการเงินปานกลางค่อนไปทางน้อย
  3. อายุอยู่ในช่วงวัยรุ่นจนถึงกลางคน
  ดังนั้นคนกลุ่มนี้มีความต้องการในระดับ 1 - 3 ของ Maslow คือ ต้องการปัจจัย 4 ความปลอดภัยและความรัก ในฐานะ HR การรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กร (ลดการ Turnover) ต้องทำดังนี้

  1. ออกแบบอัตราเงินเดือนรวมสวัสดิการให้เพียงพอต่อการใช้จ่ายในเดือน และเหลือเก็บประมาณ 10% 
  2. มีสวัสดิการด้านสุขภาพ เช่นประกันกลุ่ม หรือที่พักอาศัยบริการ
  3. มีกิจกรรมรวมกลุ่มสังสรรค์ภายในโรงงาน
  4. มีการรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน
  จากข้อ 1 - 4 เป็นตัวอย่างคร่าว ๆ ของลักษณะสวัสดิการจูงใจพนักงานโดยแต่ละองค์กร (โรงงาน) สามารถปรับ เพิ่ม - ลด ได้ตามกำลังหรือทรัพยากรทางการเงินขององค์กรครับ
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล