ปรึกษาเรื่องการประเมินช่วงทดลองงานค่ะ

ปรึกษาเรื่องการประเมินช่วงทดลองงานค่ะ ทางบริษัทรับพนักงานระดับหัวหน้างานมาเงินเดือนค่อนข้างสูงค่ะ แต่พอมาเริ่มงานจริงความสามารถไม่ได้เป็นไปตามที่ตกลงกันอ่ะค่ะ สามารถประเมินไม่ผ่านทดลองงานได้ช่วงเวลาไหนคะ

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

3 คำตอบ

 • ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  08 กันยายน 2021 00:04 น.
  ควรที่การแจ้งผลการประเมินหรือเรียกว่าเป็นการให้ Feedback ก็ได้โดยใช้คำพูดในเชิงโค้ช หรือเป็นการถามเพื่อให้ได้คำตอบ เช่น ตอนนี้การทำงานของคุณเป็นอย่างไรบ้าง คิดว่าถ้าให้คะแนนตนเองจากคะแนนเต็ม 10ให้ตนเองสักเท่าไหร่ และมีอะไรที่ทำได้ดี ผู้ที่ถูกโค้ชก็จะรู้สุกไม่กดดัน เพราะเราเป็นเหมือนเพื่อนคุยกับเขา การประเมินนั้นควรทำเป็นระยะเพื่อดูเทรนท์ เช่น 30 วัน 60 วัน 90 วันหรือทิศทางของการทำงานที่อยู่ในระหว่างการทดลองงานนั้นอยู่ในระดับใด และการโค้ชยังช่วยสะท้อนให้ผู้ที่ถูกทดลองงานได้ feedback ที่ดี และช่วยให้เขาได้ปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นก็เป็นไปได้ หากถ้าผลงานไม่เป็นไปตามที่ทดลองเราก็สามารถชี้แจงให้เขาฟัง ว่าเพราะอะไร สามารถแจ้งการบอกเลิกจ้างได้ ได้ 1 งวดของการจ่ายเงิน โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยใดๆครับ

  ลองดูนะครับ
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • สามารถประเมินผลทดลองงานได้ทันที
  1. ควรมีการแจ้งรายละเอียดของงานและเป้าหมายของงานให้พนักงานทราบเพื่อความเป็นธรรมในการประเมิน
  2. การประเมินผลควรมีการประเมินเป็นระยะ 30 วัน/60 วัน/90 วัน เพื่อติดตามผล และแจ้งผลเพื่อให้โอกาสในการปรับปรุงและพัฒนาตนเอง
  3. กรณีที่ประเมินผลแล้วไม่ผ่านควรจะมีการบอกกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 1 งวดการจ่ายค่าจ้าง(ไม่เกินวันที่ 90 ของการทำงาน) เพื่อป้องกันกรณีการจ่ายค่าชดเชยกรณีมีการทำงานเกิน 120 วัน และป้องกันกรณีการจ่ายค่าบอกกล่าวล่วงหน้า
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • Teeraporn Bunnag
  Teeraporn Bunnag
  06 กันยายน 2021 11:50 น.
  สามารถประเมินและแจ้งผลการประเมินได้ทันทีครับ แจ้งก่อนครบ 60 วันกำลังดี เผื่อมีการเจรจา หรือให้โอกาสพัฒนาตนเอง โดยทำแผนการพัฒนา พร้อมติดตามผลให้ชัดเจนด้วยนะครับ เผื่อเกิดเคสฟ้องร้องในอนาคต
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล