ในปีนี้ทราบข่าวจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานว่าสามารถจัดอบรม Online ในลักษณะ In-house ได้ แต่ต้องมีวิธีการอย่างไรบ้าง

ในปีนี้ทราบข่าวจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานว่าสามารถจัดอบรม Online ในลักษณะ In-house ได้ แต่ต้องมีวิธีการอย่างไรบ้าง เช่น บริษัทไม่ได้มีกล้องให้เปิด เป็นเครื่อง PC  แต่จะให้มีการอบรม และจะต้องทำเรื่องส่งที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานด้วย ท่านมีแนวทางในการจัดการเรื่องนี้อย่างไร

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

0 คำตอบ

อันดับผู้ให้ข้อมูล