บริษัทจำเป็นที่จะต้องออก "ใบผ่านงาน" ให้พนักงานในเงื่อนไขไหนบ้าง (และถ้าจากกันแบบไม่ดีจะเขียนอย่างไร)

โดยมาตรฐานแล้วเราจำเป็นที่จะต้องเตรียมเอกสารให้พนักงานทุกคนที่จะออกจากบริษัทไปไม่ว่าจ้างออกหรือลาออกเองหรือไม่คะ และในกรณีที่บริษัทจ้างพนักงานออกด้วยเหตุผลเรื่องประสิทธิภาพการทำงานไม่ค่อยดี เราต้องระบุเหตุผลนั้นลงไปด้วยหรือเปล่าคะ และในกรณีพิเศษอื่นๆเช่นการที่พนักงานทำผิดกฎบริษัท เราจะต้องทำอย่างไรบ้างคะ

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

2 คำตอบ

 • ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  07 กรกฎาคม 2021 02:48 น.
  โดยปกติแล้วไม่ว่าพนักงานจะลากออก หรือพ้นสภาพในการเป็นพนักงานจากกันในลักษณะใดก็ตาม บริษัทที่หน้าที่ต้องออกหนังสือรับรองการผ่านงาน โดยเงื่อนไขเป็นไปตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 585 โดยปกติแล้วองค์กรเตรียมเอกสารความพร้อมไว้ให้กับพนักงานอย่แล้ว เพราะถือว่าปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินกิจการ ไม่ได้มีอะไรที่ซับซ้อนครับ
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • บุษรา คุปกาญจนา
  บุษรา คุปกาญจนา
  17 มิถุนายน 2021 12:36 น.
     ใบผ่านงาน หรือใบรับรองการทำงานของพนักงานเป็นสิ่งที่บริษัทต้องออกแก่พนักงานตามสิทธิโดยชอบธรรม บริษัทจะปฎิเสธด้วยเหตุผลใดๆไม่ได้  ตามที่กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 585 "เมื่อการจ้างแรงงานสิ้นสุดลงแล้ว ลูกจ้างชอบที่จะได้รับใบสำคัญแสดงว่าลูกจ้างนั้นได้ืำงานมานานเท่าไหร่และงานที่ทำนั้นเป็นอย่างไร" ดังนั้นใบผ่านงานควรต้องระบุสาระสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อลูกจ้างเท่านั้น โดยต้องไม่ระบุสาเหตุแห่งการเลิกจ้างหรือเหตุอันไม่เป็นคุณกับลูกจ้าง ดังนั้นสาระสำคัญควรระบุลงในหนังสือคือ
  1. ชื่อ-นามสกุล 
  2.ตำแหน่ง /ลักษณะงานที่ทำ 
  3. ระยะเวลาจนถึงวันสิ้นสุดการทำงาน 
  และนอกจากนี้ยังสามารถระบุอัตราเงินเดือนหรือรายได้อื่นๆลง หรือข้อมูลการติดต่อนายจ้างได้ตามเห็นสมควร หากลูกจ้างพ้นสภาพเนื่องจากการทุจริตในบริษัทจะเกิดความเสียหายบริษัทสามารถฟ้องร้องลูกจ้างเพื่อดำเนินคดีตามกฏหมายได้ค่ะ

    ยังมีคำถามจาก HR บางท่านอีกว่าแล้วหากพนักงานที่ลาออกไปจากบริษัทแล้วติดต่อกลับมายังบริษัทเพื่อให้ออกใบรับรองการทำงานให้ ด้วยสาเหตุไม่ได้รับตั้งแต่พ้นสภาพ หรือสูญหาย ทำได้หรือไม่ ขอให้ความเห็นว่ายังเป็นสิทธที่พนักงานร้องขอได้เพียงแต่การออกจดหมายควรใช้วันที่ในการออกเป็นปัจจุบันค่ะ 

  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล