สภาพเศรษฐกิจ สังคม ตลาดแรงงานช่วงนี้ นายจ้างหรือบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการประเมินผลพนักงานอย่างไรกันบ้างคะ

framebreakfast
framebreakfast
18 มีนาคม 2021 14:08 น.
ในช่วงสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงนี้ อยากทราบว่า จะมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์/สัดส่วนการประเมินผลการปฏิบัติงานได้อย่างไรบ้าง


คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

1 คำตอบ

 • Reianthong Vongsangkam
  Reianthong Vongsangkam
  19 มีนาคม 2021 19:30 น.
  ก่อนอื่นองค์กรอาจต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่าสาเหตุที่ต้องการเปลี่ยนแปลงการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นเพราะอะไร เช่น ผลงานของพนักงานไม่ออกมาเหมือนที่ผู้บริหารคาดหวัง, พนักงานไม่มีความพึงพอใจในระบบประเมินผล หรือระบบประเมินผลไม่สนับสนุนการทำงานของหัวหน้า ดังนั้นการเก็บข้อมูลเพื่อให้ทราบถึงกลยุทธ์ของการประเมินผลการปฏิบัติงานจึงเป็นเรื่องที่ควรทำอย่างยิ่ง
  .
  ทั้งนี้ Kincentric เองมีมุมมองการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
  .
  ===
  1. ปรับรูปแบบการประเมินผลให้ง่ายที่สุด
  ===
  สอบถามกับหนักงานตั้งแต่ระดับผู้จัดการขึ้นไปว่าอยากให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประเมินอย่างไรบ้าง โดยเฉพาะกับแผนกที่มีการนำนโยบาย Work from home หรือ Virtual working มาใช้ เนื่องด้วยหากมีความซับซ้อนในการประเมินมาก จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน รวมถึงอาจเกิดปัญหา Micromangement ได้ ดังนั้นการประเมินผลที่เน้นผลงาน มากกว่าพฤติกรรมจึงเป็นอีกทางเลือกนึงที่น่าสนใจและเหมาะกับองค์กรรูปแบบใหม่
  .
  .
  .
  ===
  2. ทบทวนการบริหารคนเก่ง (Talent Management)
  ===
  ประเมินงบประมาณเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานที่โดดเด่นในระดับ Top 5-12% เพื่อใช้ในการรักษาคนเก่ง เนื่องด้วยช่วงสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงนี้ คนเก่งในองค์กรมีโอกาสอย่างมากที่ถูกดึงตัวไปทำงานที่อื่นด้วยข้อเสนอที่จูงใจกว่า
  .
  .
  .
  ===
  3. ลงทุนกับเทคโนโลยีที่ช่วยในการประเมินผล
  ===
  การขับเคลื่อนคนด้วยข้อมูลจะช่วยให้ผู้บริหารทำงานง่ายขึ้น และสามารถระบุได้ว่าพนักงานท่านใดเป็นคนเก่ง, คนมีโอกาสเป็นหัวหน้า หรือคนที่ต้องได้รับการพัฒนาอยู่ ซึ่ง platform ที่มีอยู่มากมายในตลาดนั้นจะช่วยให้หัวหน้าสามารถติดตามการทำงานของพนักงานได้ดีขึ้น
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล