ช่วงหลังมานี้อยากทำให้ระบบสรรหาพนักงานของบริษัทมีระบบระเบียบมากยิ่งขึ้น เลยพยายามสร้าง KPI ขึ้นมาวัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Time to hire ตอนนี้กำลังสนใจเรื่องของ Cost Per Recruit ว่ามันมีวิธีการคิดอย่างไรคะ เพราะกะว่าจะอามาเป็นอีกหนึ่ง recruiting metrics ในการวัด Performance ของ Recruiting team ที่บริษัทค่ะ

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

1 คำตอบ

 • ณัฏฐวัฒน์ วัฒนธเนศ
  ณัฏฐวัฒน์ วัฒนธเนศ
  11 มีนาคม 2021 15:44 น.
  คือ “ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงต่อการจ้างพนักงานหนึ่งคน” โดยเริ่มตั้งแต่ Recruit จน Onboarding ค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น ค่า Agency, ค่าเช่าพื้นที่ประกาศงานบน Website, ค่ายิง Ads สำหรับการจ้างงาน ค่าเสียเวลาสำหรับผู้สัมภาษณ์ ค่า Software ที่ใช้ ค่าใช้จ่ายในการ Training 
  คำนวณได้โดย 

  Cost Per Recruit = Total Expense on Recruitment / Number of newcomers

  เช่น ผมต้องการจ้าง Sales Manager 1 ตำแหน่ง ด้วย Budget เงินเดือนที่ 100,000 THB/Month  ผมใช้บริการ Headhunter ผมวางประกาศใน Jobsdb.com และ Linkedin และผมต้องใช้ Regional Sales Director กับ HR Director เป็นผู้สัมภาษณ์งาน โดยผมได้ Candidate ที่ผ่านการคัด Resume มาแล้ว 10 คน เพื่อเข้าสู่รอบสัมภาษณ์ และผมได้ Sales Manager คนใหม่ผ่านช่องทาง  Agency ทำให้ผมมี Total Expense on Recruitement ดังนี้ 

  ค่าสมาชิกรายเดือนของ Website รับสมัครงาน ( แล้วแต่ Package ) 
  Agency Fees ( ขึ้นอยู่กับสัญญา ส่วนใหญ่จะเท่ากับเงินเดือน 1 เดือนแรก ) 
  ค่าเสียเวลาของผู้สัมภาษณ์ โดยผมมีผู้สัมภาษณ์ 2 ท่าน เงินเดือนต่อท่านสมมติว่าเป็น 200,000 บาท ใช้เวลาสัมภาษณ์ Candidate 15 คน เฉลี่ยคนละ 30 นาที ทำให้ Director 2 ท่านนี้ เสียเวลาในการทำงานไปแล้วท่านละ 450 นาที หรือ 7.5 ชั่วโมง 
  ค่าเสียเวลาของ Director 1 ท่าน คือ 

  ค่าเสียเวลา = [ ( เงินเดือน / จำนวนวันในเดือน ) / จำนวนชั่วโมงการทำงานใน 1 วัน ] x เวลาที่เสียไป 

  คำนวณตามเคสตัวอย่างของผมก็คือ

  ค่าเสียเวลา = [( 200,000 / 30 ) / 8 ] x 7.5
  ค่าเสียเวลา = 6249.98 หรือ 6250
  ค่า Training พนักงานใหม่ 

  ค่าใช้จ่ายด้านบนทั้งหมดอาจปรับเปลี่ยนได้กรณีของการได้มาซึ่งพนักงาน 1 ตำแหน่ง โดยผมจะเข้าค่าใช้จ่ายทั้งหมดนี้ บวกกันแล้วนำไป ใส่ไว้ในส่วนของ Total Expense on Recruitment ซึ่งเราจะเห็นค่าใช้จ่ายจริง และสามารถหาวิธีลดค่าใช้จ่ายหรือปรับเปลี่ยนแผนการของการรับพนักงานใหม่ให้สอดคล้องกับ Direction ของบริษัทได้ครับ 


  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล