พนักงานสัญญาจ้างรายวันชั่วคราว กำหนดระยะเวลาสิ้นสุด บริษัทต้องแจ้งเข้าประกันสังคมมั้ยค่ะ และในวันลาบริษัทต้องจ่ายค่าจ้างมั้ย

พนักงานสัญญาจ้างรายวันชั่วคราว มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุด บริษัทต้องแจ้งเข้าประกันสังคมมั้ยค่ะ และในวันลาบริษัทต้องจ่ายค่าจ้างมั้ยค่ะ

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

0 คำตอบ

อันดับผู้ให้ข้อมูล