การโอนย้ายพนักงาน เป็นการเปลี่ยนสภาพนายจ้าง

อยากขอสอบถามเพื่อเป็นความรู้เพิ่มเติมค่ะ
1.บริษัท A มีความประสงค์ให้พนักงานในบริษัทของตนย้ายไปสังกัด บริษัท B และแจ้งให้พนักงานเขียนใบลาออก ในกรณีนี้ถือว่าผิดกฎหมายแรงงานใช่หรือไม่ 
2.หากบริษัท A แจ้งให้พนักงานบริษัทของตนไปปฎิบัติงานที่บริษัท B โดยสิทธิต่างๆ คงเดิมเช่น ตำแหน่งงานเดิม เงินเดือนเท่าเดิม และนับอายุงานต่อเนื่องจากบริษัทเก่า บริษัทเองต้องทำเป็นเอกสารแจ้งโอนย้ายพนักงาน หรือทำเป็นสัญญาจ้างฉบับใหม่โดยแจงรายละเอียด สิทธิและหน้าที่รวมถึงสวัสดิการต่างๆ ที่พนักงานจะได้รับและให้พนักงานเซ็นชื่อเพื่อรับทราบด้วยใช่หรือไม่ค่ะ
3.อยากรบกวนขอแบบฟอร์มแจ้งโอนย้ายพนักงาน ไม่แน่ใจว่าจะต้องใช้แบบฟอร์มไหนรบกวนแนะนำหรือส่งตัวอย่างให้ได้หรือเปล่าค่ะ

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

2 คำตอบ

 • Poonnie HR
  Poonnie HR
  05 พฤษภาคม 2022 20:47 น.
  ขอเสริมที่อาจารย์ได้แนะนำข้อมูลได้ครบถ้วนสมบูรณ์มากแล้วนะครับ  ผมเคยแบ่งปันคำถามแนวนี้ไว้บ้างเหมือนกัน เลยขอเสริมที่อาจารย์ได้แนะนำไปแล้วนะครับ

  การย้ายบริษัทในเครือ ผมเคยบริหาร Case นี้อยู่หลายครั้ง ในแง่ของ HR ต้องพูดคุยกับพนักงานถึงเหตุผลการโอนย้าย รวมถึง Benefits ต่างๆ ว่าเหมือนเดิม หรือเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร แต่เราจะไม่สามารถลดเงินเดือนพนักงานได้ครับ แต่ Benefits อาจเปลี่ยนแปลงได้ ภายใต้ขอบเขตของงานใหม่ที่ต้องไปทำ

  สำหรับเรื่องสัญญา ไม่ได้ทำใหม่ เนื่องจากเป็นบริษัทในเครือ ผมใช้แบบฟอร์มการโอนย้ายครับ ใช้แนบสัญญาจ้างเดิม ซึ่งจะมีข้อมูล เงินเดือน และ Benefits ต่างๆ ของบริษัทเดิม และบริษัทใหม่  และมีการลงนามระดับหัวหน้าหน่วยงานใหม่ และเดิม รวมถึงพนักงาน ครับ 
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • ตอบข้อ 1 ค่ะ
  การสั่งให้ลูกจ้างย้ายไปสังกัด บริษัท B และแจ้งให้พนักงานเขียนใบลาออก ถือว่าผิดกฎหมายแรงงานแน่นอนค่ะ การย้ายถือว่าเป็นการเปลี่ยนตัวนายจ้างด้วย การโอนย้ายเป็นสิทธิของนายจ้างก็จริง แต่นายจ้างก็ต้องดำเนินการให้ถูกต้อง (ดูรายละเอียดได้ในประมวลแพ่งและพาณิชย์เกี่ยวกับการจ้างงาน มาตรา 577 การโอนย้ายต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างด้วย และพรบ.คุ้มครองแรงงาน มาตรา 13)
  ข้อมูลเพิ่มเติม : หลักเกณฑ์ในการโยกย้าย ตำแหน่งงาน ค่าจ้างเงินเดือน และสภาพการจ้างอื่น ๆ ต้องไม่ต่ำกว่าเดิม

  ตอบข้อ 2
  ตำแหน่งงาน เงินเดือน อายุงานให้นับต่อเนื่อง ให้ทำเป็นเอกสารแจ้งโอนย้ายพนักงาน กรณีย้ายไปหากเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ทำสัญญาจ้างใหม่ได้โดยอ้างอิงจากสัญญาจ้างเดิม และให้เก็บสัญญาทั้งสองฉบับไว้คู่กัน

  ข้อ 3 
  แบบฟอร์มโอนย้ายพนักงาน แนะนำให้ search หาทาง net ได้เลยค่ะ มีตัวอย่างแบบให้เลือกใช้มากมาย
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล